Paracetamol mot feber alltid rätt?

2014-08-18

Feber är en del av kroppens immunförsvar och aktiveras bland annat när vi får infektioner. Små barns infektionsskydd utvecklas successivt under de första åren och de drabbas därför, under den perioden i sitt liv, oftare av infektionssjukdomar än vi vuxna.

 

Vid bland annat virusinfektioner får dessutom barn lätt feber och många föräldrar är osäkra på när det är dags att ge barnet febernedsättande eller om de ska ge barnet febernedsättande över huvud taget vid en vanlig förkylning. Många är dessutom lite rädda för att barnet skall få hög feber och därmed feberkramper. Men febern i sig är inte farlig utan det är den bakomliggande sjukdomen som kan vara allvarlig.

© Silroby - Fotolia.com
© Silroby – Fotolia.com

Balansen mellan nytta och skada

I Läkartidningen nyligen (2014;111: CY3T) /klicka på länken, tar barnläkaren, professor emeritus Inge Axelsson upp pågående forskning inom detta område. Artikeln är skriven för den egna yrkeskåren men jag tycker det finns mycket intressant att läsa för andra också. Han kommer alltså inte med några lösningar utan belyser nya rön. Det han sedan vill lyfta fram i sin artikel är balansen mellan nytta och skada hos barn vid behandling med paracetamol (finns i t.ex. Panodil och Alvedon m.fl.

 

Kan paracetamol öka risken att få Astma och neuropsykiatriska problem?

Inledningsvis, i artikeln, kan vi läsa att; ”Under 2012 köptes det ut 122 000 000 definierade dygnsdoser av paracetamol i Sverige”. Men det finns inte så mycket annat att välja mellan när det gäller behandling av feber eller smärta hos barn och gravida.

 

Han berättar sedan om att flera studier nu pekar på att exponering för paracetamol under fosterlivet eller spädbarnstiden kan öka risken för astma och neuropsykologiska problem senare under barnaåren. Fast de finns även nyligen gjorda studier som menar att så inte är fallet. Den som är intresserad kan läsa mer via referenslitteraturen in artikeln.Han tar också upp forskning kring om det finns ett samband mellan paracetamolanvändning hos barn och vaccinationseffekter.

 

För den som vill läsa mer om barn och feber tipsar vi om de råd om behandling som för närvarande gäller i den så kallade Rikshandboken i barnhälsovård, se kapitlet Feber.  Rikshandboken i barnhälsovård ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Boken finns webbaserad och även om den vänder sig till professionen så kan du som förälder ändå tillgodo göra dig en hel del av informationen.

 

Även på Privatmedicin.se har vi ett helt kapitel om Barnsjukdomar.

 

 

 

Herpesvirus kan ”få nya mediciner”

Ökat tryck inne i viruscellen verkar vara en nyckelmekanism för att viruset skall kunna skjuta in sin arvsmassa i våra friska celler. Nu har forskare för första gången lyckats mäta detta inre tryck som tycks ligga bakom hur herpesvirus infekterar celler i människokroppen.

 

Innanför virusens tunna proteinhölje ligger dess arvsmassa med gener. Länge har man trott att virus har ett högt tryck inombords på grund av att de är så fullpackade med genetiskt material och att detta gör att de kan infektera en cell genom att skjuta in sina gener i hög fart. Cellen luras då att bli en liten virusfabrik som producerar massa nya virus. Men det är första gången som någon lyckats mäta det inre trycket hos ett virus. Resultaten kan innebära goda chanser att stoppa herpesinfektioner i framtiden.

 

– Trycket förklarar hur alla åtta kända herpesvirus som infekterar människor injicerar sina gener i våra celler, säger biokemisten Alex Evilevitch vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. Det är han som tillsammans med amerikanska kolleger lyckat mäta trycket inuti ett herpes simplex virus.

Photos.com
Photos.com

Mediciner som finns för att motverka virusinfektioner idag är väldigt specialiserade och om viruset ändrar karaktär/muterar så blir medicinen mindre verksam. Lyckas man nu utveckla en behandling som sänker trycket innanför virusets hölje skulle man kanske kunna motverka många olika typer av virusinfektioner med en och samma medicin, även om viruset förändras. Eftersom dessa förändringar inte påverkar virusets inre tryck.

 

Detta inkluderar de vanliga herpesformer som ger munsår och könsherpes, och även de virus som ger vattkoppor och bältros, körtelfeber, samt virus som kopplas samman med olika former av cancer.

 

– Resultatet av den aktuella studien är ett första steg mot målet att utveckla ett sådant läkemedel och vi har redan positiva preliminära data som visar att herpesinfektionen kan stoppas. Det känns riktigt bra att veta att den här forskningen kommer att bidra till att kämpa mot hittills obotliga virusinfektioner, säger Alex Evilevitch.

 

Studien är publicerad i Journal of the American Chemical Society, JACS.

 

Läs mer om dagensbehandling vid; Munsår orsakade av herpes simplex , Könsherpes,Körtelfeber, Bältros och Vattenkoppor