Få koll på höstens influensor

2014-10-31

Under höst- och vinterhalvåret brukar vi drabbas av olika influensor. Dels säsongsinfluensan med starka förkylningssymtom och även den så kallade vinterkräksjukan. Vill du få bättre koll på hur läget ser ut kan du surfa in på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 

Just nu skriver Folkhälsomyndigheten så här;

”Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg. Sedan vecka 40 har totalt 3 fall av influensa A och 3 fall av influensa B rapporterats. Influensaaktiviteten i Europa är också fortsatt låg, men sporadisk aktivitet har rapporterats från ett fåtal länder.” Läs mer via denna länk.

 

Läs också om Folkhälsomyndigheten nya teknik för övervakning av influensavirus. Den ökar möjligheten att tidigt upptäcka nya virusvarianter, se länken här.

 

Du kan också gå in på Läkemedelsverkets webbplats och läsa om 2014-2015-års säsongsinfluensavaccin, se länken här.

 

Läs även om symtom och behandling av Influensa på Privatmedicin.se webbplats, se länken här.

 

Med god handhygien kommer man långt, så tvätta händerna och håll dig frisk.

Vinterkräksjukan tar sakta fart

Vinterkräksjukan börjar så sakteliga sätta fart. Enligt Smittskyddsinstitutet är sjukdomsfallen spridda över landet med flest fall i Stockholm och Västra Götaland.

 

Vill du hålla dig uppdaterad om spridningen där du bor och läsa mer om vinterkräksjukan i stort rekommenderar jag att du går in på Smittskyddsinstitutets webbplats. Där kommer det varje vecka upp nya rapporter om hur det förhåller sig ute i landet och man kan även se prognoser och jämförelser från tidigare år.

 

Du kan också läsa mer i vårt eget inlägg från förra året, där vi berättade rätt mycket om historik mm kring vinterkräksjukan, en kräksjuka som ju egentligen finns året om.

 

Kort om symtom
Inkubationstiden är 12–48 timmar, symtomen kommer sedan mycket hastigt, så fort ibland så att den drabbade inte hinner dra sig undan, vilket ökar risken för smittspridning. Symtomen varar ca 24 till 60 timmar men smittas kan man faktiskt göra flera veckor efter att symtomen avklingat. Liksom andra virus, kan detta virus överleva men inte tillväxa utanför människans kropp.

 

Så håll hög handhygien och hoppas på god tur….!!

 

Läs mer på SMI om själva viruset och ”Webbanalyser pålitlig indikation för vinterkräksjuka”