Misstänkt borrelia kan istället vara tyfus

2012-09-18

Misstänkt borreliainfektion efter fästingbett kan istället vara en infektion av en betydligt mindre känd tyfusliknande bakterie vid namn rickettsia helvetica . Det framgår av en ny svensk studie som publiceras i tidskriften European journal of clinical microbiology and infectious diseases.

– En praktisk slutsats av vår studie är att det vid misstänkt fästingsmitta i många fall finns skäl att testa också för rickettsia helvetica. Det gäller i synnerhet när patienten har tydliga sjukdomssymtom, men proverna inte visar några tecken på borrelia, säger överläkare Kenneth Nilsson vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett till UNT.se .

Den fästingöverförda Rickettsia helvetica kan ge febertillstånd med muskelsmärtor, huvudvärk och hudutslag och ibland även svårare infektioner med fynd av bakterien i blodet och/eller hjärnhinneinflammation. Att rickettsia helveticabakterien finns i fästing är ungefär lika vanlig som att borreliabakterien finns där. Det händer även att patienter har en dubbelinfektion med båda sorternas bakterier.

Vanligt penicillin biter nästan alltid mot borrelia, medan andra sorters antibiotika har effekt mot rickettsia helvetica.

Läs mer på UNT.se

Om diagnos och behandling av borrelia läs här på PrivatMedicin