Diabetes kan orsakas av förändrad tarmflora

2013-05-31

Människans kropp innehåller 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler. De flesta av dessa bakterier utgörs av den normala tarmfloran. Allt fler studier visar nu att tarmens bakterier påverkar oss och vår hälsa på fler sätt än man tidigare trott.  Ny studie visar att personer med typ 2 diabetes verkar ha en förändrad tarmflora.

 

Typ 2-diabetes är ett resultat av komplexa samverkan mellan människans gener och den miljö hon lever i. Flera riskfaktorer har identifierats, däribland ålder, ärftlighet, kost, stillasittande livsstil och fetma. Forskningsmodeller som kombinerar kända riskfaktorer för typ 2 diabetes kan delvis identifiera individer med hög risk att utveckla sjukdomen. Men studier har hittills visat att individens gener i mindre utsträckning bidrar till dessa risker medan sociodemografiska (dvs  sociala och ekonomiska livsförhållandena) och miljömässiga faktorer har större påverkan.

 

De senaste rönen visar betydelsen av tarmfloran som en miljöfaktor, och en förändrad tarmflora har kopplats till metabola sjukdomar inklusive fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och även inflammatorisk tarmsjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Photos.com
Photos.com

 

I den ansedda tidskriften Nature, publicerade i veckan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers en studie kring tarmfloran och bakteriegenerna hos 145 kvinnor. Det visade sig att kvinnorna med typ 2-diabetes hade en rubbad tarmflora och medan de friska kvinnorna hade bakterier som producerar en fettsyra som tidigare har kopplats till gynnsamma hälsoeffekter.

 

Studien har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patienter med ökad diabetesrisk.

 

– Genom att undersöka patientens bakterieflora skulle vi kunna göra riskprognoser som identifierar vilka patienter som riskerar att drabbas av diabetes. Den stora utmaningen är att ta reda på om tarmflorans sammansättning har att göra med uppkomsten av åldersdiabetes. Det skulle i sin tur ge helt nya möjligheter att förebygga sjukdomen, säger Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

 

Att normalisera tarmflora kan bli ett behandlingsalternativ

Lyssna på inslaget på SvT med Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet . Här berättar han om de förhoppningar man har inför framtiden vad det gäller behandlingar av vissa sjukdomar med hjälp av att normalisera tarmfloran.

 

Det är tre Göteborgsbaserade forskargrupper som genomfört studien och dessa leds av Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin, Jens Nielsen professor i systembiologi på Chalmers och Björn Fagerberg Adjungerad professor Wallenberglaboratoriet Sahlgrenska Sjukhuset.