Pollensäsongen är här

2016-03-01

Mars – första vårmånaden som många längtat efter är här. För den som är pollenallergiker kan känslorna för den stundande våren vara blandade. Ett bra verktyg för att hålla koll på hur pollensäsongen breder ut sig är pollenrapporten.se

Sidan administreras av Naturhistoriska riksmuseet och innehåller prognoser, pollenkalender och annan nyttig information om pollen. Redan nu förekommer pollen från hassel och al och en bit in i mars är björkpollensäsongen här.

Allergivaccination – så här funkar det

Var fjärde vuxen har någon form av luftvägsallergi och hos barn är siffrorna ännu högre. Allergi har blivit en folksjukdom. Andra inlägget om pollensäsongen tar upp behandling och allergivaccination

 

Det finns tre olika sätt att behandla allergiska symtom: att undvika det du är allergisk mot, symtomdämpande mediciner och allergivaccination. Men det är svårt att undvika det man är allergisk mot eftersom det finns kvar i luften runt om oss och de symtomdämpande medicinerna lindrar symtomen, men har ingen varaktig effekt. Men att låta allergivaccinera sig kan ge en bestående symtomlindring.

 

Privatmedicin har varit i kontakt med läkaren och barnallergiforskaren Hampus Kiotseridis på Lunds Universitet .

 

Hur vet jag när det är pollenallergi jag har och inte en förkylning?
– Pollenallergi och förkylning har likande symtombild. När det först beskrevs kallades det för en sommarförkylning. Symtomen blir dock sämre om man är i pollenrika miljöer samt bättre dagar då det är mindre pollen i luften. Vi vet idag att man har kvar sina besvär, om än inte lika kraftigt, ett par dagar efter att man utsatts för pollen. Symtomen i övrigt är lika både i näsa och ögonen med kliande rinnande och nysningar.  Vanliga symtom på pollenallergi är alltså lika de vid förkylning men pollenallergi ger också ibland symtom från luftvägarna med andningsbesvär hosta och trötthet. Tröttheten kan hos ungdomar vara mycket uttalat och i kombination med att de har svårare att koncentrera sig fungerar de också sämre i vardagen och känner sig mer nedstämda, säger Hampus Kiotseridis

 

Pollenallergi kan ge hösnuva men också astma.
– Pollenallergi kan ge hösnuva men också astma. Det är således inte så att man har det ena eller det andra, utan astmabesvär kan vara en del av symtombilden vid pollenallergi. Det är väldigt viktigit att vara uppmärksam på symtom som kan tala för att man även har astma, t.ex. långvarig eller nattlig hosta, andningsbesvär i vila eller vid ansträngning och så vidare. Om man har sådana symtom måste man berätta detta för sin läkare så att denne kan ge dig rätt behandling.

 

Hur kan man behandla pollenallergi?
Pollenallergi kan behandlas med antihistamin, det vill säga läkemedel som motverkar de ämnen/histaminer som frigörs vid allergiska reaktioner i kroppen. Antihistaminer finns både i tablettform och som näs- och ögondroppar/spray. Man kan även behandla lokalt med kortison i form av nässpray.

 

– Om man trots detta har besvärande symtom som påverkar en i vardagen så bör man diskutera allergivaccination eller ASIT* som det heter egentligen, med sin läkare. Detta är en behandling som har mycket god effekt på de flesta personer och allergier, även om det i de flesta fall hittills är en relativt omständlig behandling där man under ca 3 år behöver komma regelbundet, ca varannan månad, för att få sprutor.

 

Allergivaccination
Allergivaccinationer är en form av hyposensibilisering, det vill säga att du ger kroppen små små mängder av det kroppen reagerar allergiskt på, för att successivt vänja kroppen vid ämnet så att du tillslut inte reagerar alls eller mycket lite, när du möter det ämnet du varit allergisk mot.

 

Läs mer. Här en artikel om nu 14-årige Georg och hans liv med pollenallergin och hur det varit att allergivaccinera sig. Länk till SydSvenskans artikel här

 

Photos.com
Photos.com

 

Nedan text har vi fått tillstånd att använda från Pollenkoll.se 

Allergivaccination (även kallad *allergenspecifik immunterapi ) är den enda behandling som angriper orsaken till allergin. Behandlingen är receptbelagd. Vid allergivaccination ges injektioner innehållande det allergen du är allergisk mot. Man börjar med en mycket låg dos som efterhand höjs successivt. Behandlingen har god effekt vid pollenallergi, särskilt mot björk och gräs. Effekt uppnås efter några månader, men behandlingen pågår i 3-4 år. Allergisymptomen avtar och behovet av annan allergimedicinering minskar.

 

Allergivaccination som tabletter
Vid gräspollenallergi är det nu möjligt att ge motsvarande behandling med tabletter som smälter under tungan. Dessa kan tas hemma. Tabletten tas en gång per dag i 3 år.

 

Principen är att man, i små mängder, tillför kroppen det allergen du är allergisk mot (till exempel gräspollen) för att hjälpa den att bygga upp immunologisk tolerans mot det. När behandlingen avslutats fortsätter kroppen att tolerera allergenet. Allergivaccination, som injektionsbehandling för allergisk sjukdom, har använts i cirka 100 år och har visat sig kunna förhindra utveckling av nya allergier och astma och minskar behovet av symtomatiska läkemedel.

 

För att uppnå dessa effekter rekommenderas för närvarande ett behandlingsschema på tre till fem år, eftersom det tar lång tid för kroppen att bygga upp en naturlig tolerans mot ett specifikt allergen.

 

Se på filmklipp som berättar mer;
Klicka här för att se hur allergivaccination går till

 

Fler frågor och svar;
Fler frågor och svar angående pollenallergi och behandlingar får du här via Pollenkoll.se

Årets pollensäsong är här

Nu har vi kommit in i årets pollensäsong och tänkte därför ge lite mer kunskap och tips kring pollenallergi och vad du kan tänka på inför årets säsong. En pollensäsong som kommer se lite annorlunda ut för att kylan har varit kvar så länge.

 

– Framför allt innebär detta att säsongen för trädpollen är försenad och att de olika allergiframkallande trädarterna blommar tätare inpå varandra. Björkpollensäsongen börjar troligen först efter månadsskiftet april-maj, vilket är ovanligt sent. Och även om blomningen av al och hassel redan är över har säkert många björkpollenallergiker redan känt av den. Vissa kommer också få besvär av sälgblomningen, som pågår för fullt just nu, säger biologen Åslög Dahl som forskar och undervisar på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid GöteborgsUniversitet.

 

Sannolikt innebär den kalla våren också att vi får mindre gräspollen än vanligt, totalt sett. Men under senvårens varma dagar och första halvan av sommaren kan det ändå bli rätt besvärligt för gräspollenallergiker, om det pollen som finns kommer ut under kort tid.

 

Ökad förståelse

Var femte person i Sverige lider av någon form av pollenallergi, hon uppmanar till förståelse över att allergiker har en jobbig period framför sig. Symtomen kan vara som om man fått influensa, man blir trött hängig och har svårt att koncentrera sig . Undersökningar visar till och med att skolbarn med pollenallergi presterar sämre på till exempel prov och vuxna har svårt att vara lika effektivt på jobbet under pollensäsongen.

 

– Det är vanligt att man blir nedstämd och kanske också lite retlig, säger Åslög Dahl.

 

Åslög Dahl är också ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs Universitet. Laboratoriet har sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen och utfärdar dagligen prognoser till allmänheten, media och sjukvården. De samarbetar med Naturhistoriska riksmuseets Palynologiska laboratorium, och deras pollenprognoser publiceras via Naturhistoriska riksmuseet.

 

Photos.com
Photos.com

– Om du vet att du påverkas mycket av allergiframkallande pollen, bör du ha kontakt med en läkare.

 

Här kommer hon med några bra tips att tänka på.

 

  • Följ pollenprognoserna noga, om det finns sådana för din region, och agera därefter. Vilket som är den besvärligaste tiden varierar mellan olika år. Du hittar bra information via ”Pollenprognoser och andra mätningar” Där finns också annan bra information och en Pollendagbok man kan testa.

 

  • Ta reda på så mycket du kan om de växter du är allergisk mot och om hur de ser ut när de blommar.

 

  • Pollen från andra länder. Tänk också på att det inte är ovanligt att t ex björkpollen kommer hit från andra delar av Europa före eller efter vår egen björkblomning. Om det finns en risk för detta, kan du få reda på det i pollenrapporten.

 

  • Planera dina aktiviteter;

– Försök att inte lägga viktiga aktiviteter som kräver att du är mentalt eller fysiskt på topp under perioden då de högsta pollenhalterna råder.

– Träning utomhus under en period med höga pollenhalter innebär att du utsätter dig för en ökad exponering, vilket bör undvikas.

– Tänk på att pollen kan följa med inomhus via ditt eget hår eller i husdjurens päls. Om det är höga pollenhalter kan du gärna skölja håret innan du går och lägger dig, så att det inte hamnar på kudden, nära där du har din näsa.

 

Fler tips från Privatmedicin; 

Våra egna sidor; Hösnuva och Pollenallergi med rinnande ögon

 

Pollenallergi är en sajt med massa bra information från Astma och Allergiförbundet

 

Pollenkoll.se är ytterligare en sajt med mycket matnyttigt för dig med pollenallergi. Där hittar du också aktuella pollenprognoser för hela Sverige, samt förslag på vart du kan vända dig för att få hjälp, dvs vårdinrättningar i din närhet.