Inlägg taggade med ‘Övervikt’

För en friskare generation

Sömn, närmiljön, fysisk aktivitet, tv-tittande, sociala medier, kosten och samvaron påvekar våra barns vikt, hälsa och välmående. Vilka fler faktorer styr barnens levnadsvanor och ätbeteenden, och vad kan vi göra för att hjälpa barnen och ungdomarna att bli en friskare generation?   IFamily, är EU-projektet som sätter fokus på vilka vanor som styr våra och […]

Uppdaterad: 2017

Barnfetma måste behandlas tidigt

Små barn med kraftig fetma svarar bra på behandling inriktad på beteendeförändring. Men ju äldre barnen blir, desto svårare blir det att förändra deras mat- och motionsvanor. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. – För dessa tonåringar med kraftig fetma är resultaten alarmerande, risken för framtida sjuklighet och social utslagning är stor. Det […]

Uppdaterad: 2017

Övervikt och högt blodtryck kan påverka prostatacancern

Hos män med prostatacancer finns en ökad risk för att dö i sjukdomen om de dessutom har en övervikt eller högt blodtryck. Det visar huvudresultatet i en stor europeisk studie som har letts av forskare vid Umeå universitet. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Det är också den cancerform som flest män avlider […]

Uppdaterad: 2017

Rätt informtion om barns viktutveckling ger föräldrar bättre stöd att forma en god livsstil för familjen

Varannan förälder till ett barn med övervikt i Nord- och Centraleuropa uppfattade sitt barn som normalviktigt. Motsvarande siffra i Sydeuropa var tre fjärdelar. Drygt 1000 barn hade fetma. Detta visar resultaten från en europeisk studie – IDEFICS* om små barns hälsa. Bakgrunden är att barns miljö i Europa dramatiskt har förändrats de senaste 10-20 åren […]

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.