Ta det varligt med nyårsraketerna

2013-12-29

Varje år skadas över 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka sjukvården och tyvärr inträffar även dödsolyckor. De flesta olyckor sker i december och januari och orsakas av att anvisningarna på fyrverkeripjäsen inte följts, samt att man varit oförsiktig eller onykter.

 

Av dem som skadas är övervägande män och 50 % är barn och ungdomar under 18 år, trots att det finns en 18-årsgräns för att få hantera fyrverkerier. Antalet olyckor har dock minskat de senaste åren, kanske tack vare större medvetenhet hos allt fler användare.

 

Bild: Photos.com
Bild: Photos.com

 

Men att hantera fyrverkerier innebär fortfarande stora risker, om man inte är medveten om vad man bör tänka på. Detta gäller inte bara när man avfyrar dem, utan även vid förvaring, transport och försäljning av fyrverkeriartiklar.  De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador på händer och fingrar. Näst vanligast är skador på huvudet, ögon och öron. Om detta kan man läsa mer om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB webbplats.

 

Det finns standards och EU-direktiv som reglerar fyrverkeripjäsers uppbyggnad mm och i Sverige är det MSB som reglerar vilka fyrverkerier som får användas.Och nästa år, den 15 april, kommer man i Sverige förbjuda försäljningen till allmänheten av fyrverkerier/raketer med krutvikt över 75 gram.

 

Nyårshelgen värst

Det är vid nyårshelgerna som det flesta olyckor sker och Nyårsafton mot 2012 skadades en pojke i Malmö så allvarligt av en raket att han miste sitt ena ben. Skadorna var så svåra och omfattande att han fick genomgå flera operationer. Till slut gick hans ben inte att rädda utan man fick amputera det vid ljumsken. Raketen hade avlossats på cirka 10–15 meters avstånd och pojken stod i en folksamling. Kraften av drivladdningen gjorde att raketen gick genom hud och muskulatur och sedan exploderade huvudladdningen inne i benet. Kraften av explosion sprängde av lårbenet på tre ställen, och stora delar av hud och mjukdelar förstördes och försvann från ljumsken ned till knäet. Om detta kunde man läsa i en debattartikel förra året i Läkartidningen. Det var verkligen ingen trevlig läsning, men det är ett exempel på hur illa det kan gå. I en ny artikel i Läkartidningen nr 51-52 2013, kan man läsa om en ny studie kring vilka skador som kan uppkomma vid användningen av de raketer som går att köpa i handeln i dag (fram till april nästa år).


Vanligaste olyckorna
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, är vanliga orsaker till olyckor med fyrverkerier – ”att pjäsen exploderar tidigare än man tänkt sig, att man leker eller experimenterar med fyrverkerier eller att man fyrar av en pjäs utan att ha kontroll över vart den tar vägen och någon annan blir träffad. Man följer helt enkelt inte instruktionerna”.


Bra broschyr och film om att hantera fyrverkerier
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har i samarbete med Polisen och Brandskyddsföreningen tagit fram en folder kring hantering av fyrverkerier. Broschyren kan kostnadsfritt laddas ner vi deras webbplats.
Du kan också se en informationsfilmen som ger dig tips om hur ditt fyrverkeri blir säkrare.


10 råd för ett säkrare fyrverkeri

 

Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: MSB

 

För att fyrverkeriartiklar ska få släppas ut på marknaden i Sverige måste de vara godkända, klassificerade och märkta. Om ni vill läsa mer om dessa kriterier så klicka på denna länk ”Godkännande av fyrverkerier”.

 

Klicka på ”Frågor och svar om fyrverkerier”,för att komma till MBS webbplats och sidan med många relevanta och bra frågor och svar.

 

På Privatmedicin vill också passa på att önska alla våra läsare Gott Nytt År och fira nu med glädje, kunskap och sunt förnuft.