Motion positivt vid depression

2013-02-22

Fysisk träning och motion verkar ha positiv effekt vid depression. Att erbjuda ett anpassat ”kombinationsbehandlingspaket” där både fysisk träning, motion och mindfulnessmeditation ingår, skulle kunna ge bättre och snabbare effekt vid mild och måttlig grad av depression, tror Torbjörn Josefsson, doktorand i psykologi vid Högskolan i Halmstad.

 

De positiva effekterna av just enbart fysikaktivitet, har framkommit efter resultaten från så kallade metaanalyser på 15 olika studier, varav en är den största studie som har gjorts vad gäller fysisk träning, motion och depression med 288 deltagare. Det är Torbjörn Josefsson och forskarkolleger vid Göteborgs universitet som gjort analyserna som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

 

Rekommendationerna med fysisk träning gäller de människor som har en mild till måttlig grad av depression och som inte har fysiska sjukdomar eller besvär kopplade till träning.

 

Torbjörn lyfter fram att depression är en diagnos som ökat kraftigt de senaste åren och att det även är ont om resurser för att hjälpa alla, både inom både sluten- och öppenvården. Dessutom är det en stor grupp med ”deprimerade” som inte söker hjälp på grund av de stigma som finns kring sjukdomen.

 

– Det som ofta erbjuds inom vården är medicinering med olika psykofarmaka och detta är det många som av olika anledningar är lite rädda för. Det kan handla om rädsla för biverkningar eller att helt enkelt inte vilja äta antidepressiva. I andra studier, som gjorts, ser man att folk istället vill ha behandlingar som stämmer mer överens med deras personliga värderingar och livsstil. Därför söker sig många idag till alternativa behandlingar, säger han till Privatmedicin.

 

Kunskapen och vetskapen om att träning har en positiv effekt på depression kan ge dessa personer nya verktyg för ”egenvård” och fylla en viktigt funktion när vården ännu så länge saknar tillräckligt med resurser, menar han.

 

– Jag tror också att så väl primärvården och som psykiatrin och företagshälsovården kan ha stor nytta av detta genom att utveckla och erbjuda gruppträningsinterventioner – behandlingar – specifikt utformade för deprimerade, antingen som huvudbehandling eller som komplement till traditionell behandling som till exempel psykoterapi. Genom att träningsinterventioner kan ske i grupp kan det innebära snabbare behandling, minskat lidande och eventuellt kortare sjukskrivningsperioder. Det är troligen också mer kostnadseffektivt jämfört med psykoterapi. Primärvården kan också med stöd av vår metaanalys rekommendera deprimerade personer att träna, antingen på egen hand eller i organiserade former, till exempel på gym.

 

Photos.com
Photos.com

Det finns tidigare studier som visat liknande resultat, men det är första gången som patientgruppen bestått av patienter som har huvuddiagnosen depression och inte någon annan diagnos som påverkar uppkomsten av en depression, till exempel MS eller schizofreni, poängterar han. I tidigare studier har man även analyserat resultaten av fysik aktivitet i kombination med exempel avslappningsträning eller ljusterapi, dessa har också visat positiv effekten på depression. Men denna gång visar alltså resultatet att det kanske ”räcker” med enbart fysisk aktivitet och motion.

 

Torbjörn Nilsson tror dock på att utveckla ett ”kombinationsbehandlingspaket” där både fysisk träning, motion och mindfulnessmeditation ingår. Nu planerar han att gå vidare i sina studier och undersöka just detta tillsammans med sina forskarkolleger.

 

Torbjörn är doktorand i psykologi och hans avhandling, som läggs fram till sommaren, handlar om mindfulness. Kanske något vi på PrivatMedicin.se kan skriva om i kommande blogginlägg