Inlägg taggade med ‘levnadsvanor’

När pratade du livsstil med din doktor senast?

Närmare hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana och över 20 procent av Sveriges sjukdomsbörda beror på ohälsosamma levnadsvanor, enligt beräkningar från Socialstyrelsen.   Levnadsvanorna påverkar vår hälsa och vi vet idag att det på många plan går att förebygga ohälsa. Sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och viss […]

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.