Smart eller osmart – att outsourca minnet till hårddisk

2013-01-10

Blir vi och våra barn smartare av all tid vi tillbringar framför skärmarna? Studier visar att vuxnas hjärnor stimuleras positivt av surfande och dataspel. Det är centra i hjärnan som har med tänkande, känsla och vilja (kognition) och beslutsfattande som påverkas. Man har till och med sett att kirurger som spelar mycket dataspel blir bättre på att operera via sk. robot.

 

Men huruvida barns hjärnor åtnjuter samma positiva effekter diskuteras mycket inom både forskningsvärlden och vid middagsborden. I senaste numret av Läkartidningen lämnar Hugo Lagercrantz, senior professor vid Karolinska institutet, en mycket intressant kommentar kring detta hett debatterade ämne.

 

Våra social förmågor
Tiden framför digitala skärmar handlar inte bara om att bli smart och nutidsorienterad, det handlar lika mycket om våra empatiska och social förmågor. Hur påverkas tillexempel vår förmåga att samspela med andra när vi använder oss av Facebook och andra sociala medier? Man skulle ju kunna tänka att det bara är ytterligare en fördel och en möjlighet till kommunikation. Men som Hugo Lagercrantz tar upp i artikeln, så saknas ju de emotionella signalerna när vi inte har personen framför oss. Att inte se ansiktsuttryck eller kroppsspråk samt känna ”vibbarna” från den man kommunicerar med kan göra att vi missar väsentligheter i dialogen. Viss forskning menar till och med att vi kan bli emotionellt avtrubbade.

 

Att fly eller strida?
Och hur är det för våra hjärnor när vi är uppkopplade och fokuserade på skärmar och dess innehåll?  Vi utsätts för en kontinuerlig aktivitet, som håller oss i ständig beredskap. Signaler via ljud och ljus pockar hela tiden på vår uppmärksamhet – där kom ett mail, ett inlägg på Twitter, Kick eller Facebook. Dessa signaler gör att hjärnans alarmcentra hela tiden befinner sig aktiv och måste göra olika val.  Vuxna verkar, enligt olika studier, ha möjlighet att koppla bort detta ständiga flöde av information och val, medan barn verkar ha svårare för detta. Och hur påverkar detta barnen både på lång och kort sikt?

 

Om detta och mycket mer kan du läsa i artikeln
Vi länkar till den här ”Mycket tid framför skärm splittrar barns liv” . Sammanfattningen nedan är hämtad från artikeln, insatt i Läkartidningens nummer ett 130108, och den är en summering av de inlägg som förekommer i debatten. Via underrubrikerna i artikeln, som punktas nedan, kan ni också se på bredden på de tankar som Hugo Lagercrantz tar upp. Ett klart läsvärt inlägg från en läkare med stor erfarenhet av människans och framför allt barns psykiska hälsa och välmående.

 

Bild: Photos.com
Bild: Photos.com

Sammanfattat: Många barn tillbringar det mesta av sin vakna tid framför skärm. Detta fragmenterar tillvaron och kan leda till koncentrationsproblem, försämrad språkutveckling och läsförmåga samt övervikt. Den amerikanska barnläkarakademin rekommenderar att barn under 2 år inte ska titta på skärm över huvud taget.

 

-Många tror att barnen blir smartare
-Vi outsourcar vårt minne till hårddisk
-ADHD och mycket tv-tittande
-Baby Einstein och Baby Mozart
-Naturlig lek ger socialt samspel
-Fler röstade i Big Brother än i EU-valet
-Försiktighetsprincipen bör tillämpas