Övervikt och högt blodtryck kan påverka prostatacancern

2012-10-23

Hos män med prostatacancer finns en ökad risk för att dö i sjukdomen om de dessutom har en övervikt eller högt blodtryck. Det visar huvudresultatet i en stor europeisk studie som har letts av forskare vid Umeå universitet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Det är också den cancerform som flest män avlider i. Det finns idag motstridiga uppgifter kring metabola faktorer som högt blodtryck, förhöjda blodfetter och blodsockernivåer och deras inverkan på att dels utveckla prostatacancer eller att dö på grund av sin prostatacancer.

Resultaten från den här studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer, visar dock att de som redan har sjukdomen och en övervikt eller högt blodtryck löper ökad risk för att dö i sin cancersjukdom. Däremot fann man inte att övervikt och högt blodtryck i sig ökade risken för att drabbas av just prostatacancer. Man fann inte heller några samband mellan höga blodfetter och högt blodsocker och risken för att drabbas av prostatacancer.

– Vi spekulerar i att övervikt och högt blodtryck har betydelse för hur aggressiv prostatacancern blir och att det är detta som ökar risken för att dö i sjukdomen, kommenterar Christel Häggström, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och huvudförfattare till artikeln, i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Data från sammanlagt 290 000 män ligger till grund för studien, läs mer om studien på Forskning.se och läs mer om symtom mm vid prostatacancer i vår Medicinbok