Din doktor på vårdcentralen

2016-09-11

De flesta läkare som arbetar på landets vårdcentraler är specialister i allmänmedicin, eller under specialistutbildning för att bli allmänläkare.

Källa: SFAM, Svensk förening för allmänmedicin

Vad kan allmänläkaren hjälpa dig med?

Vilket hälsoproblem du än har kan du alltid ta upp det med din allmänläkare. Allmänläkaren är utbildad att själv utreda och behandla många olika sjukdomar och krämpor, men är också tränad att se om det finns tecken på något tillstånd där sjukhusets tekniska resurser eller andra specialisters expertkunskap behövs.

Om du har en mer allvarlig sjukdom blir det i regel ett samarbete mellan allmänläkaren och specialisten på sjukhuset. Ofta inleds utredningen i primärvården (på din vårdcentral) och kompletteras på sjukhuset. Kanske du behöver en operation eller annan behandling på sjukhuset och får träffa läkaren där några gånger efteråt. När sedan sjukhusets resurser inte längre behövs kan fortsatta kontroller ske hos allmänläkaren.

Varför gå till allmänläkaren och inte direkt till specialisten på sjukhuset?

Oftast kan allmänläkaren ge dig den hjälp du behöver. Det kan gälla högt blodtryck, diabetes, depression, sömnproblem, astma, ledvärk, magont, luftvägsinfektion, hudutslag och mycket annat. Om du har flera olika sjukdomar eller symtom kan allmänläkaren ta hand om dem samtidigt eller vid en serie besök, och du behöver inte gå till många olika ställen för att få hjälp, annat än med det som kräver sjukhusets eller specialmottagningens resurser. Ett visst symtom, som huvudvärk, magont eller trötthet, kan också bero på olika sjukdomar, och då kan allmänläkaren ta reda på var orsaken ligger och ge rätt behandling själv eller skicka remiss till rätt specialist om det behövs.

Allmänläkaren samarbetar med många andra

Allmänläkaren samarbetar med distriktssköterskor och andra sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, dietister, arbetsterapeuter och många andra yrkesgrupper.