Infektion i hjärnan kan komma vid bältros

2013-06-16

Vattenkoppsvirus som orsakar bältros ser ut att kunna ge infektioner i hjärnan. Genom analys av ryggvätskan hos patienter med bältros har man sett tecken på nervcellsskada i hjärnan. Och tre år efter infektionen hade flera patienter fortsatta minnesstörningar och andra kognitiva svårigheter.

 

 

Detta visar en avhandling av Anna Grahn vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Hon disputerade den 14 juni i år.

 

– Det har funnits ett antagande bland läkare att vattkoppsvirus inte skulle vara en särskilt vanlig orsak till infektioner i hjärnan, men nu visar vi att man bör misstänka vattkoppsvirus hos patienter med olika typer av hjärninfektion, säger doktoranden Anna Grahn, i ett pressmeddelande.

 

I avhandlingen studerades drygt 100 patienter som visat sig ha vattkoppsvirus i ryggvätskan när de sökt vård för hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, stroke eller halvsidig ansiktsförlamning. Analyser av ryggvätskan visade tecken på nervcellsskada i samband med infektionen, särskilt hos patienter som haft hjärninflammation.

 

Photos.com
Photos.com

 

– De var inte lika snabba i tankarna, de kunde ha problem med uppmärksamheten och förmågan att utföra komplexa uppgifter och de hade försämrat minne jämfört den friska kontrollgruppen. Med tanke på hur många som får allvarlig hjärnskada av bältros är det viktigt att dessa patienter får rätt behandling och rätt uppföljning för att undvika neurologiska resttillstånd. Vi behöver undersöka bättre vilken den rätta behandlingen är för dessa patienter, säger hon.

 

I Sverige ingår inte vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet så som det gör ibland annat Tyskland och USA, men det finns diskussioner om att återinföra det. Sverige kommer dessutom inom kort att få ett vaccin mot bältros och detta kommer förhoppningsvis att minska antalet neurologiska komplikationer, enligt pressmeddelandet.

 

FAKTA VATTKOPPOR 
Vattkoppor betraktas som en ofarlig sjukdom som ger feber, utslag och blåsor. Nästan alla får vattkoppor som barn, och det är ovanligt att den då behöver behandlas. Efter den första infektionen lagras vattkoppsviruset i nervknutor längs ryggraden och i hjärnan, för att senare kanske orsaka sjukdomen bältros. Både bältros och vattkoppor kan leda till neurologiska komplikationer, som till exempel hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, halvsidig ansiktsförlamning och stroke.

Källa Göteborgs Universitet 

 

Läs mer på våra egen webb kring Bältros och Vattenkoppor