Genetisk likhet mellan hund och människa – ökar kunskapen om våra sjukdomar

2012-12-14

Hundar och människor drabbas ofta av samma sjukdomar, till exempel diabetes, epilepsi och cancer. Att studera arvsmassan från friska och sjuka hundar kan hjälpa forskare att nå insikt kring gemensamma sjukdomar, tillgodo för både människans och hundens hälsa.

 

Kerstin Lindblad-Tohs professor i komparativ genomik vid Uppsala Universitet, fick i veckan beskedet att hon är en av 16 forskare i Sverige som utnämnts till Wallenberg Scholar . Hon och hennes forskargrupp kommer ta sig an autoimmuna och immunologiska sjukdomar med hjälp av hundens arvsmassa.

 

2005 lyckades forskare ta fram det fullständiga genomet* hos en hund (*genomet är arvsmassan, den fullständiga DNA-sekvensen i en uppsättning av organismens olika kromosomer). I och med detta viktiga forskningsgenombrott har forskarna nu betydligt bättre möjligheter studera sambandet mellan arvsmassa och sjukdomar.

Bild: Photos.com
Bild: Photos.com

 

Kerstin Lindblad-Toh delar sin tid mellan Broad Institute (Boston, USA) och Uppsala. Hennes forskning rör sig kring människans arvsmassa, funktion och hur evolutionen har format den, samt att hitta sjukdomsgener hos människor och djur.

 

– För närvarande kartlägger vi genetiken bakom flera sjukdomar inom ett antal områden som; cancer, inflammatoriska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar. Förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta att identifiera de förändringar som leder till sjukdomar med bland annat hunden som hjälp, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Fördelen med att studera hundar, där människan påverkat aveln, är att det skapats raser som drabbas av vissa sjukdomar. Hundarnas arvsmassa har formats så att forskare snabbt kan ringa in ett område som innehåller olika sjukdomsgener. Redan nu kan man se en del resultat, till exempel verkar vissa gener hos hundar ge nya ledtrådar om orsakerna till skelettcancer och blodcancer.

 

–   Att sedan testa om samma gener och mekanismer också är inblandade i liknade sjukdomar hos människor är en genväg till vår förståelse om olika sjukdomar samt för att förbättra både diagnostik och behandlingsmetoder, säger Kerstin Lindblad-Toh i samma pressmeddelande.

 

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Avsikten är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget är 15 miljoner under fem år och kan användas fritt på det sätt forskaren själv anser är mest effektivt.

 

Privatmedicin.se hoppas få svar på kompletterande frågor som vi skickat till Kerstin Lindblad-Toh. Dessa kommer då publiceras här som ett tillägg.