Inlägg taggade med ‘Fysisk aktivitet’

När pratade du livsstil med din doktor senast?

Närmare hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana och över 20 procent av Sveriges sjukdomsbörda beror på ohälsosamma levnadsvanor, enligt beräkningar från Socialstyrelsen.   Levnadsvanorna påverkar vår hälsa och vi vet idag att det på många plan går att förebygga ohälsa. Sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och viss […]

Uppdaterad: 2017

För en friskare generation

Sömn, närmiljön, fysisk aktivitet, tv-tittande, sociala medier, kosten och samvaron påvekar våra barns vikt, hälsa och välmående. Vilka fler faktorer styr barnens levnadsvanor och ätbeteenden, och vad kan vi göra för att hjälpa barnen och ungdomarna att bli en friskare generation?   IFamily, är EU-projektet som sätter fokus på vilka vanor som styr våra och […]

Uppdaterad: 2017

Stressad på jobbet – mindre fysiskt aktiv på fritiden

Personer som känner sig stressade på jobbet och har liten möjlighet att påverka sin arbetssituation verkar vara mindre fysiskt aktiva på sin fritid. Det visar en stor studie som gjorts i samarbete mellan Mittuniversitetet och flera andra universitet i Europa. Fysisk inaktivitet är sedan länge förknippad med en ökad risk för förtidig död och kroniska […]

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.