Stressad på jobbet – mindre fysiskt aktiv på fritiden

2012-11-23

Personer som känner sig stressade på jobbet och har liten möjlighet att påverka sin arbetssituation verkar vara mindre fysiskt aktiva på sin fritid. Det visar en stor studie som gjorts i samarbete mellan Mittuniversitetet och flera andra universitet i Europa.

Fysisk inaktivitet är sedan länge förknippad med en ökad risk för förtidig död och kroniska sjukdomar så som hjärtkärlsjukdomar, typ 2 diabetes och viss typ av cancer. Enlig WHO är så många som 2 miljoner dödsfall per år, världen över, ett resultat av minskad fysisk aktivitet.

 
I den nyligen publicerade studien i American Journal of Epidemiology finns data från över 170 000 individer i 14 europeiska länder fördelat på flera olika studier. Antalet män och kvinnor var lika och medelåldern ca 43 år. I studien visas nu ett klart samband mellan arbetssituationen och den fysiska aktiviteten på fritiden.

 
– Risken för fysisk inaktivitet vid ett stressigt jobb är framförallt kopplad till hur man upplever kontrollen över den egna arbetssituationen, snarare än hur höga kraven är i arbetet. Ju mindre kontroll och möjlighet man hade att styra sitt arbete, desto större var sannolikheten att personen var fysiskt inaktiv på fritiden, säger Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

 

Bild: Photos.com
Bild: Photos.com

Det är, enligt forskarna, viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar hur befolkningen deltar i fysiska aktiviteter. Och att se effekterna av psykosociala riskfaktorer i arbetet för olika kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa, funktionshinder och dödlighet. En ökad fysisk aktivitet hos befolkningen skulle kunna förbättra folkhälsan.

 
– Våra resultat tyder på att insatser för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen också kan dra nytta av att beakta faktorer som rör arbetslivet, säger Anders Knutsson.

 
Några reflektioner från webbredaktören. – Detta borde vara en positiv utmaning i för alla arbetsgivare. Dels att se över hur de anställda verkligen mår och upplever den enskilda arbetssituation och dels att verka för och underlätta möjligheterna för fysisk aktivitet kanske rent av i anslutning till arbetet eller genom att öka Friskvårdsbidraget och/eller uppmuntra sina anställda att verkligen nyttja det.

 

Läs mer om studien i American Journal of Epidemiology
Läs mer om Friskvårdsbidraget på Skatteverkets webbplats