Paracetamol mot feber alltid rätt?

2014-08-18

Feber är en del av kroppens immunförsvar och aktiveras bland annat när vi får infektioner. Små barns infektionsskydd utvecklas successivt under de första åren och de drabbas därför, under den perioden i sitt liv, oftare av infektionssjukdomar än vi vuxna.

 

Vid bland annat virusinfektioner får dessutom barn lätt feber och många föräldrar är osäkra på när det är dags att ge barnet febernedsättande eller om de ska ge barnet febernedsättande över huvud taget vid en vanlig förkylning. Många är dessutom lite rädda för att barnet skall få hög feber och därmed feberkramper. Men febern i sig är inte farlig utan det är den bakomliggande sjukdomen som kan vara allvarlig.

© Silroby - Fotolia.com
© Silroby – Fotolia.com

Balansen mellan nytta och skada

I Läkartidningen nyligen (2014;111: CY3T) /klicka på länken, tar barnläkaren, professor emeritus Inge Axelsson upp pågående forskning inom detta område. Artikeln är skriven för den egna yrkeskåren men jag tycker det finns mycket intressant att läsa för andra också. Han kommer alltså inte med några lösningar utan belyser nya rön. Det han sedan vill lyfta fram i sin artikel är balansen mellan nytta och skada hos barn vid behandling med paracetamol (finns i t.ex. Panodil och Alvedon m.fl.

 

Kan paracetamol öka risken att få Astma och neuropsykiatriska problem?

Inledningsvis, i artikeln, kan vi läsa att; ”Under 2012 köptes det ut 122 000 000 definierade dygnsdoser av paracetamol i Sverige”. Men det finns inte så mycket annat att välja mellan när det gäller behandling av feber eller smärta hos barn och gravida.

 

Han berättar sedan om att flera studier nu pekar på att exponering för paracetamol under fosterlivet eller spädbarnstiden kan öka risken för astma och neuropsykologiska problem senare under barnaåren. Fast de finns även nyligen gjorda studier som menar att så inte är fallet. Den som är intresserad kan läsa mer via referenslitteraturen in artikeln.Han tar också upp forskning kring om det finns ett samband mellan paracetamolanvändning hos barn och vaccinationseffekter.

 

För den som vill läsa mer om barn och feber tipsar vi om de råd om behandling som för närvarande gäller i den så kallade Rikshandboken i barnhälsovård, se kapitlet Feber.  Rikshandboken i barnhälsovård ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Boken finns webbaserad och även om den vänder sig till professionen så kan du som förälder ändå tillgodo göra dig en hel del av informationen.

 

Även på Privatmedicin.se har vi ett helt kapitel om Barnsjukdomar.