Inlägg taggade med ‘Diabetes’

”Nya insikter om diabetes”

Diabetes är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar och det gemensamma draget är att sockerhalten i blodet är förhöjd. Nästan var tjugonde person i västvärlden har någon form av diabetes. Så det är många individer och familjer som berörs och behovet av kunskap och forskning kring diabetes är stort.   Den vanligaste formen är typ […]

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.