Hjärnkoll, Köttfri måndag och att inte Drunkna i sina känslor

2012-09-30

Bokmässan i Göteborg 2012 inbjöd till många spännande seminarier, utställarbås och öppna föreläsningar. Vi på Privatmedicin fastnade, förstås, för scenen med temat ”Hälsa & Livsstil”. En scen som ville inspirera till kroppsligt och själsligt välmående, i år med 27 punkter på programmet. Det var givetvis engagerade och intressanta författare som berättade om sina böcker och delade med sig av sin erfarenhet och kunskap.

Ämnena var rätt skiftande med alltifrån professor Martin Ingvar och journalisten Gunilla Eldh som berättade om hjärnans belöningssystem och hur man med kunskap om denna kan hålla koll både på sin vikt och sin smärta. Och miljöhjälten – 2011 Jonas Paulsson som drog igång kampanjen ”Köttfrimåndag”, han pratade om hur maten vi väljer att äta påverkar vår miljö. Så pratade frilansjournalisten Margareta Hägglund och företagskonsult Doris Dahlin om sin bok ”Drunkna inte i dina känslor” och om hur man utnyttjar en lysande begåvning istället för att drunkna i den.

Hjärnkoll på hälsa och livsstil
Vi tänkte kort lyfta fram böckerna om ”Hjärnkoll på” som Martin Ingvar och Gunilla Eldh har författat. Hittills har tre böcker utkommit i denna livsstilsrelaterade serie och det är Hjärnkoll på maten, Hjärnkoll på vikten och nu senast Hjärnkoll på värk och smärta, som de pratar om under lördagen.

”Hjärnkoll på smärta och vikt” två böcker av professor Martin Ingvar och journalisten Gunilla Eldh

Nära en miljoner svenskar har så pass svår värk att de har svårt klara av sin vardag och sitt arbete. Man uppskattar att det är ca 40 % av all sjukfrånvaro som orsakas av just smärta utan känd orsak. Orsaken till kroniska smärttillstånd förblir i många fall okänd, men det gör ju inte mindre ont för den sakens skull. Denna patientgrupp har ofta fått en felaktig stämpel och de har blivit psykologiserade och många känner att de inte blivit tagna på allvar.

Något händer i hjärnan när du har ont
Förr ordinerades vila vid tillexempel ryggont men idag är det motion på recept som gäller.

– Forskningar har kommit långt när det gäller förståelsen kring värk och smärta och idag kan hjärnforskare, med hjälp av den moderna tekniken, se vad som händer i hjärnan när det gör ont i kroppen och få ledtrådar till varför vissa har mer ont än andra, sa Martin Ingvar.

Att ha ont varje dag, som ett normaltillstånd, gör att hela systemet reagerar på ett problematiserande sätt som tillslut blir svårt att rätta till.

– Idag vet vi att tidiga och systematiska insatser med en kombination av psykologisk behandling som KBT, medicinering med bland annat antiinflammatorisk- och smärtlindrande medicin samt träning, ger bättre förutsättningar att bryta den negativa spiralen och ger en väsentligen bättre prognos, sa Gunilla Eldh.

Man vet numera att hjärnan både tar emot smärtsignaler, när vi gör oss illa och sänder tillbaka signaler som dämpar det onda.

– Vi vill därför nå smärtcentrum via att medvetandegöra och man kan idag genom blodprover faktiskt mäta positiva effekter på mentalbearbetning av smärtan. Denna kunskap skapar nya möjligheter för både patienter och sjukvården. Det är dessutom en bra affär för samhället, sa Martin Ingvar.

Hjärnkraft i kampen mot smärtmonstret
Att använda sin hjärnkraft i kampen mot smärtmonstret är alltså vad boken handlar om. Och den sammanfattar vad forskningen hittills kommit framtill när det gäller smärtsjukdomar, oavsett om smärtorsaken är känd eller inte. Boken tar upp forskningsrön och har många fallbeskrivningar samt innehåller sidor med råd och tips till både drabbade och vårdpersonal.

Några rubriker ur boken; Smärta så funkar den, När smärtan bygger bo, Du äger din smärta, Hjärtinfarkt eller panikångest och Hjälplösare kan ingen vara.

– Att själv få ta ansvar och hitta en egen syn på sin smärtan gör att man själv kan påverka och få kontroll, sa Martin Ingvar och avslutade med att lite stolt berätta att flera kliniker faktiskt delar ut boken till sina patienter.

Sedan var det fritt fram för oss åhörare att köpa ett exemplar, eller två och kön var lång fram till signeringsbordet.

Tips på mer att läsa
Länk till programmet ”Hälsa & Livsstil”
, som ger tips på fler bra böcker att läsa och fördjupa sig i nu när höstmörkret närmar sig och vi förhoppningsvis får lite mer tid för just läsning och livsstilsförbättring.