Inlägg taggade med ‘Barn’

Smart eller osmart – att outsourca minnet till hårddisk

Blir vi och våra barn smartare av all tid vi tillbringar framför skärmarna? Studier visar att vuxnas hjärnor stimuleras positivt av surfande och dataspel. Det är centra i hjärnan som har med tänkande, känsla och vilja (kognition) och beslutsfattande som påverkas. Man har till och med sett att kirurger som spelar mycket dataspel blir bättre […]

Uppdaterad: 2017

Rätt informtion om barns viktutveckling ger föräldrar bättre stöd att forma en god livsstil för familjen

Varannan förälder till ett barn med övervikt i Nord- och Centraleuropa uppfattade sitt barn som normalviktigt. Motsvarande siffra i Sydeuropa var tre fjärdelar. Drygt 1000 barn hade fetma. Detta visar resultaten från en europeisk studie – IDEFICS* om små barns hälsa. Bakgrunden är att barns miljö i Europa dramatiskt har förändrats de senaste 10-20 åren […]

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.