Herpesvirus kan ”få nya mediciner”

2013-09-10

Ökat tryck inne i viruscellen verkar vara en nyckelmekanism för att viruset skall kunna skjuta in sin arvsmassa i våra friska celler. Nu har forskare för första gången lyckats mäta detta inre tryck som tycks ligga bakom hur herpesvirus infekterar celler i människokroppen.

 

Innanför virusens tunna proteinhölje ligger dess arvsmassa med gener. Länge har man trott att virus har ett högt tryck inombords på grund av att de är så fullpackade med genetiskt material och att detta gör att de kan infektera en cell genom att skjuta in sina gener i hög fart. Cellen luras då att bli en liten virusfabrik som producerar massa nya virus. Men det är första gången som någon lyckats mäta det inre trycket hos ett virus. Resultaten kan innebära goda chanser att stoppa herpesinfektioner i framtiden.

 

– Trycket förklarar hur alla åtta kända herpesvirus som infekterar människor injicerar sina gener i våra celler, säger biokemisten Alex Evilevitch vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. Det är han som tillsammans med amerikanska kolleger lyckat mäta trycket inuti ett herpes simplex virus.

Photos.com
Photos.com

Mediciner som finns för att motverka virusinfektioner idag är väldigt specialiserade och om viruset ändrar karaktär/muterar så blir medicinen mindre verksam. Lyckas man nu utveckla en behandling som sänker trycket innanför virusets hölje skulle man kanske kunna motverka många olika typer av virusinfektioner med en och samma medicin, även om viruset förändras. Eftersom dessa förändringar inte påverkar virusets inre tryck.

 

Detta inkluderar de vanliga herpesformer som ger munsår och könsherpes, och även de virus som ger vattkoppor och bältros, körtelfeber, samt virus som kopplas samman med olika former av cancer.

 

– Resultatet av den aktuella studien är ett första steg mot målet att utveckla ett sådant läkemedel och vi har redan positiva preliminära data som visar att herpesinfektionen kan stoppas. Det känns riktigt bra att veta att den här forskningen kommer att bidra till att kämpa mot hittills obotliga virusinfektioner, säger Alex Evilevitch.

 

Studien är publicerad i Journal of the American Chemical Society, JACS.

 

Läs mer om dagensbehandling vid; Munsår orsakade av herpes simplex , Könsherpes,Körtelfeber, Bältros och Vattenkoppor

Infektion i hjärnan kan komma vid bältros

Vattenkoppsvirus som orsakar bältros ser ut att kunna ge infektioner i hjärnan. Genom analys av ryggvätskan hos patienter med bältros har man sett tecken på nervcellsskada i hjärnan. Och tre år efter infektionen hade flera patienter fortsatta minnesstörningar och andra kognitiva svårigheter.

 

 

Detta visar en avhandling av Anna Grahn vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Hon disputerade den 14 juni i år.

 

– Det har funnits ett antagande bland läkare att vattkoppsvirus inte skulle vara en särskilt vanlig orsak till infektioner i hjärnan, men nu visar vi att man bör misstänka vattkoppsvirus hos patienter med olika typer av hjärninfektion, säger doktoranden Anna Grahn, i ett pressmeddelande.

 

I avhandlingen studerades drygt 100 patienter som visat sig ha vattkoppsvirus i ryggvätskan när de sökt vård för hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, stroke eller halvsidig ansiktsförlamning. Analyser av ryggvätskan visade tecken på nervcellsskada i samband med infektionen, särskilt hos patienter som haft hjärninflammation.

 

Photos.com
Photos.com

 

– De var inte lika snabba i tankarna, de kunde ha problem med uppmärksamheten och förmågan att utföra komplexa uppgifter och de hade försämrat minne jämfört den friska kontrollgruppen. Med tanke på hur många som får allvarlig hjärnskada av bältros är det viktigt att dessa patienter får rätt behandling och rätt uppföljning för att undvika neurologiska resttillstånd. Vi behöver undersöka bättre vilken den rätta behandlingen är för dessa patienter, säger hon.

 

I Sverige ingår inte vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet så som det gör ibland annat Tyskland och USA, men det finns diskussioner om att återinföra det. Sverige kommer dessutom inom kort att få ett vaccin mot bältros och detta kommer förhoppningsvis att minska antalet neurologiska komplikationer, enligt pressmeddelandet.

 

FAKTA VATTKOPPOR 
Vattkoppor betraktas som en ofarlig sjukdom som ger feber, utslag och blåsor. Nästan alla får vattkoppor som barn, och det är ovanligt att den då behöver behandlas. Efter den första infektionen lagras vattkoppsviruset i nervknutor längs ryggraden och i hjärnan, för att senare kanske orsaka sjukdomen bältros. Både bältros och vattkoppor kan leda till neurologiska komplikationer, som till exempel hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, halvsidig ansiktsförlamning och stroke.

Källa Göteborgs Universitet 

 

Läs mer på våra egen webb kring Bältros och Vattenkoppor