Allergivaccination – så här funkar det

2013-05-14

Var fjärde vuxen har någon form av luftvägsallergi och hos barn är siffrorna ännu högre. Allergi har blivit en folksjukdom. Andra inlägget om pollensäsongen tar upp behandling och allergivaccination

 

Det finns tre olika sätt att behandla allergiska symtom: att undvika det du är allergisk mot, symtomdämpande mediciner och allergivaccination. Men det är svårt att undvika det man är allergisk mot eftersom det finns kvar i luften runt om oss och de symtomdämpande medicinerna lindrar symtomen, men har ingen varaktig effekt. Men att låta allergivaccinera sig kan ge en bestående symtomlindring.

 

Privatmedicin har varit i kontakt med läkaren och barnallergiforskaren Hampus Kiotseridis på Lunds Universitet .

 

Hur vet jag när det är pollenallergi jag har och inte en förkylning?
– Pollenallergi och förkylning har likande symtombild. När det först beskrevs kallades det för en sommarförkylning. Symtomen blir dock sämre om man är i pollenrika miljöer samt bättre dagar då det är mindre pollen i luften. Vi vet idag att man har kvar sina besvär, om än inte lika kraftigt, ett par dagar efter att man utsatts för pollen. Symtomen i övrigt är lika både i näsa och ögonen med kliande rinnande och nysningar.  Vanliga symtom på pollenallergi är alltså lika de vid förkylning men pollenallergi ger också ibland symtom från luftvägarna med andningsbesvär hosta och trötthet. Tröttheten kan hos ungdomar vara mycket uttalat och i kombination med att de har svårare att koncentrera sig fungerar de också sämre i vardagen och känner sig mer nedstämda, säger Hampus Kiotseridis

 

Pollenallergi kan ge hösnuva men också astma.
– Pollenallergi kan ge hösnuva men också astma. Det är således inte så att man har det ena eller det andra, utan astmabesvär kan vara en del av symtombilden vid pollenallergi. Det är väldigt viktigit att vara uppmärksam på symtom som kan tala för att man även har astma, t.ex. långvarig eller nattlig hosta, andningsbesvär i vila eller vid ansträngning och så vidare. Om man har sådana symtom måste man berätta detta för sin läkare så att denne kan ge dig rätt behandling.

 

Hur kan man behandla pollenallergi?
Pollenallergi kan behandlas med antihistamin, det vill säga läkemedel som motverkar de ämnen/histaminer som frigörs vid allergiska reaktioner i kroppen. Antihistaminer finns både i tablettform och som näs- och ögondroppar/spray. Man kan även behandla lokalt med kortison i form av nässpray.

 

– Om man trots detta har besvärande symtom som påverkar en i vardagen så bör man diskutera allergivaccination eller ASIT* som det heter egentligen, med sin läkare. Detta är en behandling som har mycket god effekt på de flesta personer och allergier, även om det i de flesta fall hittills är en relativt omständlig behandling där man under ca 3 år behöver komma regelbundet, ca varannan månad, för att få sprutor.

 

Allergivaccination
Allergivaccinationer är en form av hyposensibilisering, det vill säga att du ger kroppen små små mängder av det kroppen reagerar allergiskt på, för att successivt vänja kroppen vid ämnet så att du tillslut inte reagerar alls eller mycket lite, när du möter det ämnet du varit allergisk mot.

 

Läs mer. Här en artikel om nu 14-årige Georg och hans liv med pollenallergin och hur det varit att allergivaccinera sig. Länk till SydSvenskans artikel här

 

Photos.com
Photos.com

 

Nedan text har vi fått tillstånd att använda från Pollenkoll.se 

Allergivaccination (även kallad *allergenspecifik immunterapi ) är den enda behandling som angriper orsaken till allergin. Behandlingen är receptbelagd. Vid allergivaccination ges injektioner innehållande det allergen du är allergisk mot. Man börjar med en mycket låg dos som efterhand höjs successivt. Behandlingen har god effekt vid pollenallergi, särskilt mot björk och gräs. Effekt uppnås efter några månader, men behandlingen pågår i 3-4 år. Allergisymptomen avtar och behovet av annan allergimedicinering minskar.

 

Allergivaccination som tabletter
Vid gräspollenallergi är det nu möjligt att ge motsvarande behandling med tabletter som smälter under tungan. Dessa kan tas hemma. Tabletten tas en gång per dag i 3 år.

 

Principen är att man, i små mängder, tillför kroppen det allergen du är allergisk mot (till exempel gräspollen) för att hjälpa den att bygga upp immunologisk tolerans mot det. När behandlingen avslutats fortsätter kroppen att tolerera allergenet. Allergivaccination, som injektionsbehandling för allergisk sjukdom, har använts i cirka 100 år och har visat sig kunna förhindra utveckling av nya allergier och astma och minskar behovet av symtomatiska läkemedel.

 

För att uppnå dessa effekter rekommenderas för närvarande ett behandlingsschema på tre till fem år, eftersom det tar lång tid för kroppen att bygga upp en naturlig tolerans mot ett specifikt allergen.

 

Se på filmklipp som berättar mer;
Klicka här för att se hur allergivaccination går till

 

Fler frågor och svar;
Fler frågor och svar angående pollenallergi och behandlingar får du här via Pollenkoll.se