Sjukdomar A-Ö

Klicka på bokstav eller kapitel för att gå vidare.

Här finns alla sjukdomar som beskrivs på Privat Medicin i bokstavsordning.

 1. ”För hög” andning
 2. ”Gula fläckensjukan”
 3. Acrodermitis chronica atroficans
 4. Addisons sjukdom
 5. ADHD/DCD
 6. AIDS, HIV
 7. Akne. Ungdomsfinnar
 8. Akromioklavikularledsartros
 9. Aktinisk keratos
 10. Akut diarré hos barn
 11. Akut förgiftning
 12. Akut grön starr
 13. Akut inflammation i prostata och sädesblåsor
 14. Akut lymfatisk leukemi, ALL
 15. Akut myeloisk leukemi, AML
 16. Akut nociceptiv smärta.
 17. Akut regnbågshinneinflammation
 18. Akut stressyndrom.
 19. Akut synnedsättning
 20. Akuta buksmärtor
 21. Alkohol
 22. Allergier
 23. Allergisk Alveolit. Tröskdammslunga. ”Farmers Lung”
 24. Allergisk purpura
 25. Allergiskt eksem på ögonlocket
 26. Allergiskt kontakteksem
 27. Allmän svettning
 28. Amöbainfektion
 29. Analabscess
 30. Analfistel
 31. Andnöd, Lufthunger
 32. Ansiktsförlamning
 33. Ansiktsförlamning
 34. Ansiktssmärta
 35. Ansträngningsutlöst astma
 36. Antikoagulantiabehandling
 37. APC-resistens
 38. Armbågsinflammation
 39. Astma
 40. Astma hos barn
 41. Autismspektrum-störningar, Aspergers syndrom
 42. Autoimmun hepatit
 43. Axel ur led
 44. Axelsmärta
 45. Bakercysta
 46. Bakteriell ledinflammation
 47. Bakteriell senskideinfektion
 48. Bakterieväxt i slidan
 49. Basalcellscancer
 50. Bechterews sjukdom
 51. Ben- och fotsår
 52. Benhinneinflammation
 53. Benskörhet
 54. Bensår till följd av diabetes
 55. Bensår, arteriella
 56. Bensår, kombinerade
 57. Bensår, Kroniskt
 58. Bensår, venösa
 59. Bettinfektioner
 60. Bihåleinflammation
 61. Bitestikelinflammation
 62. Blindtarmsinflammation
 63. Blod i avföringen
 64. Blod i sädesvätska
 65. Blod i urinen
 66. Blodbrist och idrott
 67. Blodfettsrubbningar
 68. Blodpropp i lungan
 69. Blodpropp i näthinnans centrala artär
 70. Blodpropp i näthinnans centrala ven
 71. Blodpropp i ven
 72. Blodpropp i ytligt blodkärl
 73. Blodproppsförebyggande åtgärder
 74. Blodsmitta, stick-, skär- och stänkskador
 75. Blå nagel
 76. Blåmärken
 77. Blåskatarr hos kvinnor, förstagångsinfektion
 78. Blåskatarr hos kvinnor, återkommande infektioner
 79. Blåskatarr hos män
 80. Blåsljud vid aortaklaffsvidgning
 81. Blåsljud vid aortaklafförträngning
 82. Blåsljud vid förträngning av halspulsådern
 83. Blåsljud vid mitralisklafförträngning
 84. Blåsljud vid mitralklaffvidgning
 85. Blåsor i huden (Brännskada, skoskav, solbränna, växtutslag mm)
 86. Blödning i ögats främre kammare
 87. Blödning under bindehinnan
 88. Blödning under hårda hjärnhinnan
 89. Blödning under mjuka hjärnhinnan
 90. Blödning utanför hårda hjärnhinnan
 91. Blöjeksem
 92. Borrelia
 93. Borrelia. Kronisk vandrande hudrodnad
 94. Borrelialymfocytom
 95. Bortfall av halva synfältet
 96. Bristning i bicepssenan
 97. Broskförslitningar i led
 98. Broskskada i knä
 99. Brännskador
 100. Bröstkörteltumör. Bröstcancer
 101. Bröstsmärta
 102. Bukspottkörtelinflammation, akut
 103. Bukspottkörtelinflammation, kronisk
 104. Butandiol
 105. Båtbensfraktur
 106. Bältros
 107. Bältros kring ögat
 108. Bältrossmärta
 109. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter
 110. Böld. Abscess / Furunkel.
 111. Cancer och bensår
 112. Cannabis
 113. Cellförändringar i underlivet
 114. Centralstimulerande droger
 115. Centralt orsakad yrsel
 116. Cushings syndrom
 117. Cykliod psykos
 118. Daglig, ihållande huvudvärk
 119. Demens
 120. Depression
 121. Depression och Ångest hos äldre
 122. Diabetes hos äldre
 123. Diabetes och idrott
 124. Diabetes typ-1
 125. Diabetes typ-2 och sekundär diabetes, behandlingsprinciper
 126. Diabetes typ-2 och sekundär diabetes. Uppföljning
 127. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 128. Diabetes vid nyupptäckt
 129. Diabetesorsakade synförändringar
 130. Diarré
 131. Diastolisk hjärtsvikt
 132. Digitalisförgiftning
 133. Discoid Lupus Erythematosus, DLE
 134. Diskbråck i ländryggen. Ischias
 135. Domningar i arm
 136. Doping och idrott
 137. Droppfinger
 138. Droppfot
 139. Dropphand
 140. Dubbelseende
 141. Dupuytrens kontraktur
 142. DXM
 143. Dålig andedräkt
 144. Eksem
 145. Eksem på underbenen
 146. Ektopisk förmaksrytm
 147. Elallergi, Elöverkänslighet
 148. Ensidig, övergående synförlust
 149. Eosinofili
 150. Epilepsi
 151. Erytema multiforme
 152. Erytrasma
 153. Extraslag hos hjärtat
 154. Falsk krupp
 155. Feber hos äldre
 156. Feberkramp
 157. Femdagarssjukan. Femte sjukan
 158. Fibromyalgi
 159. Finger ur led
 160. Fingeramputation. Avsågat finger
 161. Fingerfraktur. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur
 162. Flatlöss
 163. Flytning från underlivet hos barn
 164. Flytningar och klåda i underlivet
 165. Fobier
 166. Fotbollsvrist
 167. Fotsvamp
 168. Framfall
 169. Frusen skuldra
 170. Frätskada av syra eller lut på hornhinnan eller bindhinnan
 171. Funktionsnedsättning i nerver
 172. Fästingfeber
 173. Födoämnesallergi. Matallergi
 174. Förebyggande antibiotikabehandling vid tandingrepp
 175. Förebyggande åtgärder vid hjärt-kärlsjukdom
 176. Förhudsförträngning
 177. Förhudsförträngning hos vuxna
 178. Förhudsinflammation
 179. Förhöjd ämnesomsättning
 180. Förhöjt antal röda blodkroppar
 181. Förhöjt stämningsläge
 182. Förkylning
 183. Förmaksfladder
 184. Förmaksflimmer
 185. Förstoppning
 186. Förstoppning hos barn
 187. Förstorade bröst hos män
 188. Försäsongsundersökning
 189. Förträngd ryggmärgskanal
 190. Förträngning av nedre magmunnen
 191. Förvirring hos äldre
 192. Förvirring. Grumlat medvetande
 193. Gallvägssjukdom. Gallsten
 194. Ganglion
 195. GBL
 196. Getingstick. Bistick. Myggbett
 197. GHB
 198. Gikt
 199. Glaskroppsavlossning
 200. Glaskroppsblödning
 201. Glutenintolerans
 202. Golfarmbåge
 203. Gonorré
 204. Granuloma annulare
 205. Grumling i hornhinnan
 206. Grumlingar i glaskroppen. ”Flugor” i synfältet
 207. Grå starr, Linsgrumling
 208. Grön starr
 209. Gulsot
 210. Gynekologisk hälsokontroll
 211. Gynekologiska blödningar
 212. Hallucinogener
 213. Hallux rigidus
 214. Hallux valgus
 215. Halofenomen
 216. Halsbränna. Sura uppstötningar
 217. Halsböld
 218. Halsfluss
 219. Hammartå
 220. Handeksem
 221. Handflaterodnad. Palmarerytem
 222. Handsvamp
 223. Harkling
 224. Harpest
 225. Heberdens knutor. Bouchards knutor
 226. Hemorrojder
 227. Hepatit A
 228. Hepatit B
 229. Hepatit C
 230. Herpes genitalis
 231. Herpes simplex
 232. Herpesliknande hudinflammation
 233. Heshet
 234. Hetsätning
 235. Hicka
 236. Hjärnskakning
 237. Hjärnskakning och idrott
 238. Hjärntumör
 239. Hjärtinfarkt
 240. Hjärtklappningsattacker
 241. Hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation
 242. Hjärtsäcksinflammation, idrottsmedicinska aspekter
 243. Hopparknä
 244. Hortons huvudvärk
 245. Hortonsliknande kronisk, ensidig huvudvärk
 246. Hosta
 247. Hudinflammation
 248. Hudproblem hos idrottare
 249. Hudsvampinfektion
 250. Huvudlöss. Hårlöss
 251. Huvudvärk
 252. Huvudvärk efter skada
 253. Huvudvärk hos barn
 254. Huvudvärk vid tandgnissling
 255. Håravfall, diffust
 256. Håravfall, fläckvis
 257. Håravfall, manligt
 258. Hårsäcksinflammation
 259. Hälseneavslitning
 260. Hälseneinflammation
 261. Hälsporre
 262. Hälta hos barn
 263. Höftfraktur
 264. Höftinflammation
 265. Höftledsartros. Sliten höftled
 266. Hög sänka
 267. Höga leverenzymsvärden
 268. Högt antal blodplättar
 269. Högt antal vita blodkroppar
 270. Högt blodtryck och idrott
 271. Högt blodtryck. Hypertoni
 272. Högt homocysteinvärde
 273. Högt kalcium i serum
 274. Högt kalium i serum
 275. Hörapparat
 276. Hörselgångsinflammation
 277. Hörselnedsättning
 278. Hösnuva
 279. Icke säsongsbunden allergisk snuva och nästäppa. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 280. Idrottshjärtat
 281. Impingement i skulderled
 282. Impotens
 283. Inbillningssjuka
 284. Infektioner och idrott
 285. Infektionsbenägna barn
 286. Inflammation i bicepssenan
 287. Inflammation i hornhinnan
 288. Inflammation i lymfkärl
 289. Inflammation i senan till Tibialis posterior muskeln
 290. Inflammation i synnerven
 291. Inflammation i tinningblodkärlen
 292. Inflammation i trampdynan
 293. Inflammation på balansnerven
 294. Inflammatorisk muskelreumatism
 295. Inflammatorisk tarmsjukdom
 296. Inflammerade ledbandsfästen
 297. Influensa
 298. Inre meniskskada
 299. Insulincoma
 300. Inåt- eller utåtvikning av ögonlocket
 301. Järnbrist. Järnbristanemi
 302. Kalazion. Hagelkorn
 303. Kalkaxel
 304. Karpaltunnelsyndrom
 305. Kat
 306. Kikhosta
 307. Klamydia
 308. Klickande höft
 309. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär
 310. Klump i halsen
 311. Klåda
 312. Klåda vid ändtarmen. Analklåda
 313. Knuta på halsen
 314. Knäskål ur led
 315. Knäskålssmärtor
 316. Knölar i pungen
 317. Knölros
 318. Kompartmentbesvär
 319. Kondylom
 320. Konjunktivit. Bindhinnekatarr i öga. Pollenallergi med rinnande ögon.
 321. Kontaktlinsproblem
 322. Korsbandsskada
 323. Kortisonbehandling
 324. Kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan
 325. Kost, dryck och idrott
 326. Kotfraktur
 327. Krisreaktion
 328. Kristallartrit
 329. Kronisk diarré hos barn
 330. Kronisk lymfatisk leukemi, KLL
 331. Kronisk magkatarr
 332. Kronisk myeloisk leukemi, KML
 333. Kronisk prostatainflammation
 334. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
 335. Kroniskt ostadig fotled
 336. Kräkningar. Illamående
 337. Krökta linjer i synfältet
 338. Känsla av hjärtklappning
 339. Kärlkramp
 340. Körtelfeber
 341. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 342. Lagläkare
 343. Laktosintolerans.
 344. Ledbandsskada i knäled
 345. Ledgångsreumatism
 346. Ledinflammation, icke bakteriell
 347. Ledsvullnad
 348. Lentigo. Lentigo benigna
 349. Leverfläck. Födelsemärke. Pigmentnevus
 350. Leverinflammation
 351. Lichen ruber
 352. Livshotande överkänslighetsreaktion, Chock
 353. Ljudöverkänslighet
 354. Ljumskbråck
 355. Ljumsksmärta
 356. Ljumsksvampinfektion
 357. Ljusbehandling
 358. Ljusblixtar
 359. Lopp- och vägglusbett. Strophulus
 360. Luft i lungsäcken
 361. Luftrörskatarr
 362. Lungcancer
 363. Lunginflammation
 364. Lunginflammation hos äldre
 365. Lunginflammation orsakad av mykoplasma
 366. Lungsäcksinflammation. Pleurit
 367. Lungtuberkulos
 368. Lungödem
 369. Lymfogranuloma venereum
 370. Låg ämnesomsättning. Hypotyreos
 371. Låga testosteronnivåer i kombination med symtom
 372. Lågt antal blodplättar
 373. Lågt antal vita blodkroppar
 374. Lågt blodtryck
 375. Lågt blodtryck hos äldre
 376. Lågt kalcium i blodet
 377. Lågt kaliumvärde i blodet
 378. Långvarig nociceptiv smärta. Kronisk smärta
 379. Lårbråck
 380. Läkemedel
 381. Läkemedelsbehandling av äldre
 382. Läkemedelsorsakade hudutslag
 383. Läkemedelsutlöst huvudvärk
 384. Läkemedelsutlöst snuva
 385. Läs- och skrivsvårigheter
 386. Löparknä
 387. Magkatarr
 388. Magont hos barn
 389. Magsår
 390. Malignt lymfom
 391. Malignt melanom
 392. Mani
 393. Manodepressiv sjukdom
 394. Medaljongsjuka
 395. Medfödda förändringar i knäled
 396. Medvetslöshet
 397. Mefedron
 398. Ménières sjukdom
 399. Mensförskjutning
 400. Menstruationsbortfall
 401. Mensvärk
 402. Metabolt syndrom
 403. Migrän
 404. Migrän med flimmer för ögonen
 405. Missbruk och beroende
 406. Mjäll
 407. Mjälleksem
 408. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation
 409. Mollusker. Molloscum contagiosum
 410. Mortons sjukdom
 411. Multipel Skleros. MS
 412. Muntorrhet
 413. Musarm
 414. Muskelsmärta i nacken
 415. Myelom
 416. Mynteksem
 417. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS
 418. Myrkrypningar i benen
 419. Mässling
 420. Nackhuvudvärk
 421. Nacksmärta
 422. Nackspärr
 423. Nagelbandsinfektion
 424. Nagelsvamp
 425. Nageltrång. Unguis incarnatus
 426. Nedhängande ögonlock
 427. Nedre urinvägssymtom
 428. Nedsatt luktsinne
 429. Nerv- eller senskada i handen
 430. Neurodermit
 431. Neurogen smärta. Neuropatisk smärta
 432. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna
 433. Njurbäckeninflammation. Övre urinvägsinfektion
 434. Njursten
 435. Njursvikt
 436. Normala blåsljud
 437. Nyckelbensbrott
 438. Näsblödning
 439. Näsböld
 440. Näspolyper
 441. Nässelutslag, Nässelfeber
 442. Näthinneavlossning
 443. Oavsiktlig viktnedgång
 444. Ofruktsamhet
 445. Oförmåga att tömma urinblåsan
 446. Oförmåga till sädestömning
 447. Ont i ryggen
 448. Opiater
 449. Oro vid demenssjukdom
 450. Palindrom reumatism
 451. Panikångest. Panikattack
 452. Paranoid psykos
 453. Parkinson plus
 454. Parkinsons sjukdom
 455. Pemfigoid
 456. Pemfigus
 457. Penicillinallergi
 458. Perniciös anemi
 459. Personlighetsstörning
 460. Pisksnärtskada
 461. Pityriasis alba
 462. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor
 463. Plötslig död hos idrottare
 464. Plötslig hörselnedsättning
 465. Polycytemia vera
 466. Premenstruell spänning. PMS
 467. Prostatacancer
 468. Prostataförstoring
 469. Prostatainflammationsliknande besvär. Kronisk bäckenbottensmärta
 470. PSA-undersökning
 471. Psoriasis
 472. Psykogen smärta
 473. Psykogen yrsel
 474. Psykos-översikt
 475. Pulmonell arteriell hypertension
 476. Pyogent granulom
 477. Påssjuka
 478. Quervains sjukdom
 479. Retinitis pigmentosa
 480. Retledningshinder
 481. Revbensfraktur
 482. RIND
 483. Ringorm. Tinea Corporis
 484. Rosacea
 485. Rosfeber. Erysipelas
 486. Ryggskott
 487. Rytmförändringar hos hjärtat
 488. Röda hund
 489. Scharlakansfeber
 490. Schizoaffektiv sjukdom
 491. Schizofreni
 492. Schlatters sjukdom
 493. Sen- och muskelbristning i axelleden
 494. Sen- och muskelinflammation i axel
 495. Senhinneinflammation i ögat
 496. Senknarr. Senskideinflammation
 497. Serotoninergt syndrom
 498. Självmordsriskbedömning
 499. Självsprickor. Hudsprickor
 500. Självsvält
 501. Sjögrens syndrom
 502. Skabb
 503. Skabb. Skabies
 504. Skada på ögongloben och ögonhålan
 505. Skakningar
 506. Skidtumme
 507. Skivepitelcancer
 508. Skolios
 509. Skräp i ögat
 510. Sköra slemhinnor
 511. Slaganfall. Stroke. Hjärninfarkt
 512. Slemsäcksinflammation framför knäled
 513. Sliten knäled
 514. Smärta
 515. Smärta hos barn
 516. Smärtor i fot
 517. Smärtsamt samlag
 518. Snarkning och andningsuppehåll under sömn
 519. Snuva och nästäppa, ej allergisk
 520. Soleksem
 521. Somatiseringssyndrom
 522. Somatoformt smärtsyndrom
 523. Sorkfeber. Nephropatia epidemica
 524. Spetsigt våld mot ögat
 525. Spindelnevus. Spider nevus
 526. Spirometri
 527. Spolmask
 528. Spondartrit
 529. Sprickor i mungiporna
 530. Sprickor i tarmmynningen
 531. Springmask
 532. Sprucken mjälte, idrottsmedicinska aspekter
 533. Spröda naglar
 534. Spädbarnskräkningar
 535. Spänningshuvudvärk
 536. Staspapill
 537. Stress
 538. Stressfraktur, Marschfraktur
 539. Struma
 540. Struplocksinflammation
 541. Stukning av fotled
 542. Svag ryggmuskulatur
 543. Svamp i hårbottnen
 544. Svampinfektion i munnen. Torsk
 545. Svampinfektion i underlivet
 546. Svetsblänk. Snöblindhet
 547. Svettkörtelinflammation. Hidroadenit
 548. Svettning inom ett lokalt område
 549. Sviktande hjärtfunktion. Hjärtsvikt
 550. Svimning
 551. Svimningstendens hos äldre
 552. Svinkoppor. Impetigo
 553. Svullna ben
 554. Sväljningssvårigheter
 555. Syfilis
 556. Systemisk Lupus Erytematosus SLE
 557. Sår i munnen
 558. Sår på hornhinnan
 559. Sårinfektion
 560. Sårskada i ögonlock
 561. Sängvätning hos barn
 562. Sätesmuskelsmärta
 563. Sömnbesvär hos äldre
 564. Sömnbesvär, akuta
 565. Sömnbesvär, kroniska
 566. Tandproblem
 567. Tarmfickor
 568. Tarmkatarr, IBS
 569. Tarmvred
 570. TBE-infektion
 571. Temporalisarterit
 572. Tennisarmbåge
 573. Testikelinflammation
 574. Tics. Tourettes sjukdom
 575. Tidig sädestömning
 576. Tietzes syndrom
 577. Tjocktarms- och ändtarmscancer
 578. Tobaksberoende
 579. Torr hud
 580. Torra ögon
 581. Tredagarsfeber
 582. Triggerfinger
 583. Trikomonasinfestation
 584. Tryck mot armbågsnerven
 585. Trycksår
 586. Träning på recept. FYSS
 587. Trötthet
 588. Trötthet hos äldre
 589. Tumbasartros
 590. Tungsveda
 591. Tvångstankar
 592. TWAR
 593. Tylotiskt eksem
 594. Tårsäcksinflammation
 595. Underfunktion i testiklar
 596. Undernäring
 597. Urininkontinens hos män. Överaktiv blåsa
 598. Urinläckage
 599. Urinläckage. Urinträngningar hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor
 600. Urinrörskatarr hos kvinnor
 601. Urinstämma
 602. Urinstämma hos äldre
 603. Urinvägsinfektion hos män med kvarliggande kateter i urinröret
 604. Urinvägsinfektion under graviditet
 605. Urinvägsinfektion utan symtom
 606. Urinvägsinfektioner hos barn
 607. Urledvridning av armbågsleden hos barn
 608. Utmattningssyndrom
 609. Utredning av blodbrist
 610. Utskjutande ögon
 611. Utslag runt munnen
 612. Utslag runt stjärten på barn
 613. Utåtriktad personlighet
 614. Vaccination av barn
 615. Vadkramp. Benkramp.
 616. Vadsmärtor, ”Fönstertittarsjukan”. Claudicatio intermittens.
 617. Vagel i ögonlocket
 618. Vanföreställningsdepression
 619. Varblåsor i handflator och på fotsulor
 620. Vasculitsår på ben eller fot
 621. Vattkoppor. Vattenkoppor
 622. Vaxpropp
 623. Venkatetrar
 624. Vita fingrar
 625. Vitamin B12-brist
 626. Vitiligo
 627. Våld mot hjärtat
 628. Vård i livets slutskede
 629. Vårdintyg
 630. Vårtor. Verruca
 631. Väderspänning
 632. Värk och smärta hos äldre
 633. Vätskeförlust och idrott. Värmeslag
 634. Yrsel
 635. Yrsel
 636. Yrsel hos äldre
 637. Yrsel orsakad av sjukdom i öra/balansorgan
 638. Ytligt kärlnät
 639. Yttre meniskskada
 640. Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka
 641. Åldersvårta. Mjällvårta
 642. Ångest och oro
 643. Åskknallshuvudvärk
 644. Äggledarinflammation
 645. Äggvita i urinen
 646. Ändtarmsinflammation
 647. Ätstörning, utebliven menstruation och beskörhet hos idrottare
 648. Ögonlocksinflammation
 649. Ögonsmärta
 650. Ökad behåring
 651. Ökad urinproduktion
 652. Ökat tårflöde
 653. Öronbarn
 654. Öroninflammation
 655. Öronsus
 656. Örontrumpetsinflammation
 657. Östrogenbehandling
 658. Övergående minnesförlust
 659. Överkänsliga slemhinnor i luftvägarna
 660. Överrörlighet i led
 661. Överträning
 662. Övervikt. Fetma