27 May, 2020

Diabetes kan orsakas av förändrad tarmflora

Publicerad: 31 maj, 2013

Privat Medicin

Människans kropp innehåller 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler. De flesta av dessa bakterier utgörs av den normala tarmfloran. Allt fler studier visar nu att tarmens bakterier påverkar oss och vår hälsa på fler sätt än man tidigare trott.  Ny studie visar att personer med typ 2 diabetes verkar ha en förändrad tarmflora.

 

Typ 2-diabetes är ett resultat av komplexa samverkan mellan människans gener och den miljö hon lever i. Flera riskfaktorer har identifierats, däribland ålder, ärftlighet, kost, stillasittande livsstil och fetma. Forskningsmodeller som kombinerar kända riskfaktorer för typ 2 diabetes kan delvis identifiera individer med hög risk att utveckla sjukdomen. Men studier har hittills visat att individens gener i mindre utsträckning bidrar till dessa risker medan sociodemografiska (dvs  sociala och ekonomiska livsförhållandena) och miljömässiga faktorer har större påverkan.

 

De senaste rönen visar betydelsen av tarmfloran som en miljöfaktor, och en förändrad tarmflora har kopplats till metabola sjukdomar inklusive fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och även inflammatorisk tarmsjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

Photos.com
Photos.com

 

I den ansedda tidskriften Nature, publicerade i veckan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers en studie kring tarmfloran och bakteriegenerna hos 145 kvinnor. Det visade sig att kvinnorna med typ 2-diabetes hade en rubbad tarmflora och medan de friska kvinnorna hade bakterier som producerar en fettsyra som tidigare har kopplats till gynnsamma hälsoeffekter.

 

Studien har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patienter med ökad diabetesrisk.

 

– Genom att undersöka patientens bakterieflora skulle vi kunna göra riskprognoser som identifierar vilka patienter som riskerar att drabbas av diabetes. Den stora utmaningen är att ta reda på om tarmflorans sammansättning har att göra med uppkomsten av åldersdiabetes. Det skulle i sin tur ge helt nya möjligheter att förebygga sjukdomen, säger Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

 

Att normalisera tarmflora kan bli ett behandlingsalternativ

Lyssna på inslaget på SvT med Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet . Här berättar han om de förhoppningar man har inför framtiden vad det gäller behandlingar av vissa sjukdomar med hjälp av att normalisera tarmfloran.

 

Det är tre Göteborgsbaserade forskargrupper som genomfört studien och dessa leds av Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Sahlgrenska akademin, Jens Nielsen professor i systembiologi på Chalmers och Björn Fagerberg Adjungerad professor Wallenberglaboratoriet Sahlgrenska Sjukhuset.

Rekommenderat på Privat Medicin

Skogens skafferi

Hösten är här och det är dags att ladda inför vintern. Både blåbär och lingon är nyttigheter som finns alldeles gratis i våra skogar. Och utanför skogarna, i dikesrenar och runt ängar och hagar (åtminstone i stora delar av landet) har vi också de välsmakande björnbären. Det är bara att ta för sig. I blåbär finns detLäs mer..

Få koll på dina mediciner

Idag finns många hjälpmedel för att hålla koll på sina mediciner. Apoteket AB har nyligen lanserat sin nya app Mina recept. Med den kan du exempelvis beställa dina receptbelagda medicin, få påminnelse r om när dina recept håller på att gå ut, få enkel kontakt med läkare för att förnya recept och chatta med enLäs mer..

Influensatider

Vintern och kylan är här, och med den förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Och även om inte kulmen nåtts så är det många som insjuknat. Sjukdomsförloppet för influensen är snabbt och efter en inkubationstid på en till fyra dagar kan man ligga i feber på 40 grader och känna sig ordentligt sjuk, med huvudvärk, muskelvärk och trötthet.Läs mer..