03 July, 2020

Avslappning effektivt mot övergångsbesvär

Publicerad: 18 november, 2012

Privat Medicin

Många kvinnor lider av övergångsbesvär i samband med klimakteriet. Besvären består av bland annat värmevallningar och svettningar som i sin tur orsakar sömnsvårigheter och sociala obehag. I en ny studie har man nu sett att avslappning i form av gruppterapi gav en klar förbättring av både värmevallningar och en förhöjd livskvalitet.

 

Man vet att kvinnor efter menopausen får sjunkande halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen och att detta påverka hjärnans värmeregleringscentrum i hypothalamus. En del kvinnor har besvär under många år och för andra går symtomen över snabbare. Men oavsett tidsrymd är besvären jobbiga för många och påverkar deras livskvalitet påtagligt.

 

Behandling med östrogen gav biverkningar
I slutet av 90-talet behandlades därför många kvinnor med hormontabletter med östrogen i samband med klimakteriet. Detta hade god effekt på övergångsbesvären, dock visade det sig att östrogenbehandlingen ökade risken för bröstcancer och även hjärt-kärlsjukdomar. Så idag får bara en liten del kvinnor men svåra övergångsbesvär östrogentillskott i samband med klimakteriet.

 

För övriga kvinnor har det inte funnits så mycket att erbjuda för att lindra symtomen. Men intresse har funnits för att hitta alternativa behandlingar, man har bland annat tittat på effekter av akupunktur, motion och tillämpad avslappning med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi).

 

Avslappning hade god effekt
Elizabeth Nedstrand överläkare vid kvinnokliniken vid Linköpingsuniversitet har nu tillsammans med forskningssköterskan Lotta Lindh-Åstrand gjort en så kallad randomiseradstudie där 60 friska kvinnor med måttliga till svåra övergångssymtom vid minst 7 tillfällen per dag, lottades till två grupper där den ena fick gruppterapi, i form av avslappning, tio gånger och den andra gruppen ingen behandling alls.

 

Bild. Photos.com
Bild. Photos.com

 

Terapin gick ut på att lära sig hitta sina muskelgrupper och med hjälp av andningsteknik få kroppen att slappna av.
– Deltagarna fick i hemläxa att träna hemma varje dag. Målet var att de skulle lära sig att använda metoden på egen hand och kunna hantera sina symtom, säger Elizabeth Nedstrand i ett pressmeddelande.

 

Kvinnorna fick bland annat föra en dagbok över värmevallningarna under studieperioden och tre månader därefter. De fick också fylla i en livskvalitetsenkät vid tre tillfällen. Resultatet visade att kvinnorna som gått i gruppterapin hade i snitt 5 vallningar mindre per dag, kontrollgruppen visade också på en minskning men bara med ca 2 vallningar. Kvinnorna i terapigruppen rapporterade också en förbättrad livskvalitet vad det gäller minne och koncentration, sömn och ångest. De positiva effekterna fanns kvar även tre månader efter avslutad terapi.

 

Behandlingen borde erbjudas
– Studien bekräftar att tillämpad avslappning kan hjälpa kvinnor med övergångsbesvär. Min förhoppning är att kvinnor skulle kunna erbjudas den behandlingen i primärvården och hos privata vårdgivare, säger Elizabeth Nedstrand.

 

Studien publiceras i en artikel i tidskriften Menopause Vol 20 No 4: Effects of applied relaxation on vasomotor symptoms in postmenopausal women: a randomized controlled trial – av Lotta Lindh-Åstrand och Elizabeth Nedstrand

Läs mer om övergångsbesvär i vår Medicinbok

 

Rekommenderat på Privat Medicin

Skogens skafferi

Hösten är här och det är dags att ladda inför vintern. Både blåbär och lingon är nyttigheter som finns alldeles gratis i våra skogar. Och utanför skogarna, i dikesrenar och runt ängar och hagar (åtminstone i stora delar av landet) har vi också de välsmakande björnbären. Det är bara att ta för sig. I blåbär finns detLäs mer..

Få koll på dina mediciner

Idag finns många hjälpmedel för att hålla koll på sina mediciner. Apoteket AB har nyligen lanserat sin nya app Mina recept. Med den kan du exempelvis beställa dina receptbelagda medicin, få påminnelse r om när dina recept håller på att gå ut, få enkel kontakt med läkare för att förnya recept och chatta med enLäs mer..

Influensatider

Vintern och kylan är här, och med den förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Och även om inte kulmen nåtts så är det många som insjuknat. Sjukdomsförloppet för influensen är snabbt och efter en inkubationstid på en till fyra dagar kan man ligga i feber på 40 grader och känna sig ordentligt sjuk, med huvudvärk, muskelvärk och trötthet.Läs mer..