03 July, 2020

ADHD-medicinering kan ge hjärtsvikt

Publicerad: 09 november, 2012

Privat Medicin

Medicinering för ADHD kan innebära risk för hjärtpåverkan även hos unga människor. Hjärtsvikt hos yngre personer är annars ovanligt. Men det finns fall beskrivna där alkohol, centralstimulerande narkotika, framför allt amfetamin och liknande, samt i ovanliga fall psykofarmaka har lett till svår hjärtsvikt.

 

I veckans nummer av Läkartidningen kan man läsa två artiklar kring AHDH och hjärtsvikt. I den ena finns fallbeskrivningar av hur fem patienter i åldrarna 18 och uppåt drabbats av hjärtsvikt, vissa med allvarliga symtom. Alla hade en pågående behandling med läkemedel för ADHD, med alltifrån i sex månader upp till åtta års behandling. I två av fallen hade ADHD-medicinering skett sedan tonåren, i tre av fallen hade den satts in i vuxen ålder. Det verkar sannolikt att den centralstimulerande komponenten i läkemedel för ADHD kan vara orsaken till deras hjärtsvikt.

 

Symtom på hjärtsvikt
Symtomen som patienterna sökte för var bland annat andfåddhet vid ansträngning, svullna ben, andnöd i vila och tryck över bröstet. Vid undersökning av patienterna hade de alltifrån medelsvår hjärtpåverkan till livshotande tillstånd.

 

Samtliga patienter förbättrades väsentligen efter utsättande eller dosminskning av ADHD-medicineringen. En 20-årig återfick till och med en helt normal hjärtfunktion, medan de som även hade ett alkoholintag i överkant och som hade överdoserat sin ADHD-medicinering fortfarande hade kvar viss hjärtsvikt.

 

Personer med diagnosen ADHD har stadigt ökat, förmodligen på grund av förbättrad diagnostik och ökad kunskap. – Länge trodde man att ADHD förekom endast hos barn, men 30–70 procent av barn med ADHD har kvarvarande symtom som vuxna, skriver Lars H Lund överläkare, enheten för kardiologi, institutionen för medicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

 

 ADHD kan vara ett stort lidande
ADHD och liknande tillstånd skapar ofta stort lidande för patienterna och deras omgivning. Diagnoserna är vanliga i både Sverige och övriga Norden. – Man bör nog förorda en försiktig hållning och sätta in läkemedelsbehandling när nyttan överväger riskerna, skriver Gerhard Wikström överläkare (med flera) vid kardiologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Riktilinjer inför medicinbehandling av ADHD
Det finns idag riktlinjer för riskvärdering när det gäller hjärtpåverkan hos patienter som ska ställas på ADHD-medicinering, men författarna till fallbeskrivningarnas bedömning är att de aktuella riktlinjerna inte hade varit till någon hjälp för de fem patienter i deras fallbeskrivning. De utvecklade alla en måttlig till livshotande hjärtsvikt som sannolik biverkan till läkemedelsbehandlingen.

 

Deras förslag är att man i samband med insättandet av ADHD-medicinering bör leta efter ökad risk för hjärtsvikt, ärftlighet för hjärtsvikt och andra hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck mm samt överkonsumtion av alkohol . Och om patienten visar sig ha ökad risk att drabbas av hjärtsvikt bör man tillämpa stor försiktighet vid behandlingen eller helt avstå.

 

Ökad medvetenhet om riskerna
I takt med att allt fler får diagnosen ADHD och att ADHD-medicinering ökar, blir det extra viktigt ,menar författarna, att fler i vårdkedjan (primärvård, psykiatri mfl) är medvetna om riskerna och vilka kontroller och försiktighetsåtgärder som bör vidtas och följa på en läkemedelsbehandling.

 

Läs artiklarna i läkartidningen:
Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering
ADHD-läkemedel och hjärtsvikt

Rekommenderat på Privat Medicin

Skogens skafferi

Hösten är här och det är dags att ladda inför vintern. Både blåbär och lingon är nyttigheter som finns alldeles gratis i våra skogar. Och utanför skogarna, i dikesrenar och runt ängar och hagar (åtminstone i stora delar av landet) har vi också de välsmakande björnbären. Det är bara att ta för sig. I blåbär finns detLäs mer..

Få koll på dina mediciner

Idag finns många hjälpmedel för att hålla koll på sina mediciner. Apoteket AB har nyligen lanserat sin nya app Mina recept. Med den kan du exempelvis beställa dina receptbelagda medicin, få påminnelse r om när dina recept håller på att gå ut, få enkel kontakt med läkare för att förnya recept och chatta med enLäs mer..

Influensatider

Vintern och kylan är här, och med den förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Och även om inte kulmen nåtts så är det många som insjuknat. Sjukdomsförloppet för influensen är snabbt och efter en inkubationstid på en till fyra dagar kan man ligga i feber på 40 grader och känna sig ordentligt sjuk, med huvudvärk, muskelvärk och trötthet.Läs mer..