07 July, 2020

Urinvägsinfektion utan symtom

(Asymtomatisk bakteriuri)

Definition

Patienter utan problem att kasta vatten men som i två morgonurinprov, tagna med några dagars mellanrum, visar sig ha riklig växt av samma bakterie.

Symtom

Saknas enligt åkommans definition.

Utredning

Snabbsänka (CRP) och blodsocker kontrolleras om patienten har typ1-diabetes.

Behandling

Numera får patienten ingen antibiotikabehandling såvida patienten inte är gravid eller har haft en akut njurbäckeninflammation.
Patienter med typ-2 diabetes och med ett stabilt och inte särskilt högt sockerläge brukar inte heller behandlas med antibiotika. Speciellt inte om snabbsänkan (CRP) är normal och patienten inte heller har någon äggvita i urinen (proteinuri).