13 July, 2020

Urinvägsinfektion hos män med kvarliggande kateter i urinröret

Orsak(-er)

Alla patienter med kvarliggande kateter för tömning av urinblåsan (KAD) har bakterier i urinen efter 2 veckor.
Oftast är det invasion av bakterierna E-coli, Proteus mirabilis eller Klebsiella.
Infektiösa komplikationer till KAD är:

  • akut inflammation i blåsa och urinrör
  • bakteriell prostatainflammation
  • akut inflammation i bitestikeln KAD-utlöst urinvägsförgiftning inträffar oftast i samband med kateterbyte

Diagnos

Urinodling i samband med infektion som ger symtom (feber, värk m.m).

Åtgärd(-er)

Urinodling.

Behandling

Om infektionen orsakar feber, skall behandling sättas in. Inled alltid behandlingen med norfloxacin i väntan på odlingssvar.
Behandling sker till symtomfrihet, vanligen i 1 – 2 veckor.
Kroniska kateterbärare som har benägenhet för att få infektion med feber, ska vid kateterbyte ges antibiotika i tablettform (400 mg norfloxacin) som förebyggande behandling före och 12 timmar efter kateterbytet.