31 March, 2020

Urinrörskatarr hos kvinnor

(Uretrit)

Definition

Inflammation i urinröret.

Orsak(-er)

Oftast oklar orsak. Hos yngre, kan möjliga orsaker varaklamydiainfektion, herpes, svamp, mycoplasma genitalium eller gonorré. Hos äldre kvinnor är orsaken ofta en förtunnad slemhinna i underlivet.

Symtom

Täta trängningar. Smärta kan förekomma i urinröret under och efter vattenkastning.
Även smärta i urinblåsetrakten. Denna smärta strålar ofta ut mot ryggen och kan förstärkas i samband med samlag.
Inga bakterier i urinen.

Diagnos

Rodnad och svullnad i urinröret och i urinblåsans botten (trigonumområdet). Då man trycker på urinröret känner patienten en ömhet.

Utredning

Förekomst av blod, bakterier m m kontrolleras med urinsticka, ibland görs även en urinodling.
Prov tas för att utesluta klamydia och gonorré.

Behandling

Behandling sker med ledning av odlingssvar. Antibiotika som t ex doxycyklin kan prövas om odling saknas.
Om återfall behandla i 28 dagar. Hos äldre patienter kan östrogenbehandling lokalt eller i tablettform vara av värde.
Ibland behövs upprepade vidgningar av urinröret med metallsonder (Hegar-stift) följt av behandling med kortison och antibiotika i urinröret.
Silverkloridssköljningar av blåsan kan också användas för att lindra symtomen.