20 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Tidig sädestömning

(Ejaculatio praecox / Prematur ejakulation )

Definition

Sädesavgång kort (1 – 2 minuter) efter det att penis förts in i slidan . Patienten kan också ha känsla av dålig egen kontroll över utlösningen.

Orsak(-er)

Oftast psykosocial.

Behandling

Mannen kan öva upp kontrollen över utlösningsreflexen. Bäst resultat nås om paret får noggranna instruktioner av sexualrådgivare eller sexualterapeut. Det finns olika tekniker exemeplvis ”Start-stopp”-tekniken respektive och ”squeeze”-tekniken. Vid den första metoden instrueras paret att gå fram i olika steg vilka syftar till att mannen skall kunna bli sexuellt upphetsad utan att få utlösning. Squeeze- tekniken innebär att partnern upphör att stimulera när utlösningen är nära och klämmer åt just under ollonet.
Kondom kan minska känsligheten.
Ett antidepressionsmedel av SSRI-typ eller fosfodiesterashämmare kan prövas i enstaka fall. Ett kortverkande SSRI- preparat med indikation för tidig utlösning är Priligy. Kontrollera patientens benägenhet för att få biverkningar som yrsel och lågt blodtryck (ortostatism). Följ upp effekten av behandlingen efter någon månad.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom