09 July, 2020

Tidig sädestömning

(Ejaculatio praecox / Prematur ejakulation )

Definition

Sädesavgång kort (1 – 2 minuter) efter det att penis förts in i slidan . Patienten kan också ha känsla av dålig egen kontroll över utlösningen.

Orsak(-er)

Oftast psykosocial.

Behandling

Mannen kan öva upp kontrollen över utlösningsreflexen. Bäst resultat nås om paret får noggranna instruktioner av sexualrådgivare eller sexualterapeut. Det finns olika tekniker exemeplvis ”Start-stopp”-tekniken respektive och ”squeeze”-tekniken. Vid den första metoden instrueras paret att gå fram i olika steg vilka syftar till att mannen skall kunna bli sexuellt upphetsad utan att få utlösning. Squeeze- tekniken innebär att partnern upphör att stimulera när utlösningen är nära och klämmer åt just under ollonet.
Kondom kan minska känsligheten.
Ett antidepressionsmedel av SSRI-typ eller fosfodiesterashämmare kan prövas i enstaka fall. Ett kortverkande SSRI- preparat med indikation för tidig utlösning är Priligy. Kontrollera patientens benägenhet för att få biverkningar som yrsel och lågt blodtryck (ortostatism). Följ upp effekten av behandlingen efter någon månad.