03 August, 2020

Testikelinflammation

(Orchit)

Orsak(-er)

Förekommer i praktiken bara i samband med påssjuka (inflammation i öronspottkörteln). Testikeln kan då förtvina och den spermaproducerande delen i testikeln kan försvinna. Dock fortsätter patienten oftast att ha en normal testosteronproduktion. Får patienten inflammation i båda testiklarna i samband med påssjuka finns det risk för ofruktsamhet (infertilitet).

Symtom

Svullnad och ömhet i testikeln.

Alternativa överväganden

Vridning av testikeln runt sädesledaren (testistorsion). Testikeltumör.

Behandling

Vila och avlastning med hjälp av suspensoar (bandage som håller upp och stöttar testiklarna). Kan köpas på apotek och i sportaffärer.