12 July, 2020

Prostatainflammationsliknande besvär. Kronisk bäckenbottensmärta

(Chronic Pelvic Pain Syndrom (CPPS) / Pelvic myoneuropathy)

Orsak(-er)

Oftast oklar. Tolkas ofta som en prostatainflammation utan bakterier men har troligen inget med prostata att göra. Kramp i bäckenmuskulaturen utlöst av närliggande sjukdom anses vara orsak till symtomen. Ibland orsakat av stress, en slags motsvarighet till stresshuvudvärk.

Symtom

Oftast inga vattenkastningsbesvär till skillnad från akut och kronisk bakteriell prostatainflammation där sveda och/eller smärta är typiskt.
Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa, under pungen och vid testiklarna. Smärtorna går ofta ner mot lårens insidor. Symptomen är ofta återkommande. Oftast har patienten fått olika förklaringar till sina symptom och därigenom blivit ytterligare oroad.

Status

Ömhet över bäckenbottenmuskulaturen i anslutning till prostata.

Alternativa överväganden

Kronisk prostatainflammation.

Utredning

Urinsticka samt eventuellt urinodling. S-PSA. Utredning mot den misstänkta bakomliggande sjukdomen, patientens sjukdomsberättelse är oerhört viktig i denna utredning. Vid normala urinprover bör urethrocystoscopi undvikas.

Behandling

Smärtstillande i form av paracetamol eller NSAID.
Behandla eventuell bakomliggande sjukdom.
Varma bad och fysisk aktivitet förbättrar besvären (avkylning förvärrar).
Antibiotika är ej bättre än blindtablett (placebo). Ge lugnande besked till patienten.