Njurbäckeninflammation. Övre urinvägsinfektion

(Pyelonefrit)

Definition

Bakteriell infektion i njurbäckenet och njurvävnaden.

Orsak(-er)

Sjukdomsframkallande bakterier, ofta E-coli, enterokocker,
Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har ofta hög feber, frossa och är ofta öm över njurarna. Det är vanligt förekommande med förhöjd snabbsänka (CRP), ofta över 100. Det är också vanligt att patienten känner illamående, har kräkningar och är allmänpåverkan. Förhöjt antal vita blodkroppar och bakterier i urinen (mer än 100.000 bakterier/ml urin).

Utredning

Nitrittest och urinodling (för att påvisa bakterier i urinen). Snabbsänka (CRP). Njurfunktionstest (serumkreatinin).

Behandling

Patienten bör vårdas på sjukhus.
Förstahandsalternativ är antibiotika av kinolontyp (ej norfloxacin) och behandlingen sker under 12-14 dagar.. Är patienten påverkad eller har mycket hög feber bör man inleda antibiotikabehandling i dropp.
Vid eventuella kräkningar får patienten preparatet i injektionsform.
Ett andrahandsalternativ är antibiotika i form av en kombination av trimetoprim och sulfa.
Har behandlingen ej verkat inom 24 timmar och om patienten fortfarande har ensidig smärta mellan bröstkorg och höftben, skall det göras en akut röntgen av urinvägarna (urografi) för att undvika att missa en njursten eller en lokal ”avstängd” infektion, som orsak till besvären.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

 1. Heidi skriver:

  Har gjort bekantskap nu med denna åkomma.

  Häftig upplevelse.

  E fortf inlagd på sjukan.

  Tar med mig erfarenheterna å symptomen efters jag annars har en privat grusproduktion i mina njurar och sannolikt lär råka på detta igen, men då väntar vi inte!

  • Cajza skriver:

   Kom till slut iväg till läkare idag. Legat i 39-40 graders feber i 3 dagar. Länge sedan jag känt mig så sjuk. Illamåendet, febern, frossbrytningar. Njurbäckeninflammation visade det sig. Hoppas medicinen hjälper snabbt. Ja,en upplevelse, om än ganska oangenäm.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.