03 July, 2020

Kronisk prostatainflammation

(Kronisk prostatit)

Definition

Återkommande bakteriell inflammation i prostata.

Symtom

Vattenkastningsbesvär i form av sveda och smärta. Ofta lindrigare besvär än vid den akuta formen av prostatainflammation. Ibland efterdropp.

Status

Vid undersökning är prostatakörteln kraftigt ömmande och ofta relativt liten med hårdare partier.

Alternativa överväganden

Prostatacancer. Prostatitliknande besvär.

Utredning

Urinsticka eller sediment. Urinodling. PSA är nästan alltid förhöjt och PSA stegringen kan bestå i månader efter avslutad behandling.
Undersökning av urinrör och urinblåsa med ett instrument (urethrocystscopi) bör göras i lugnt skede liksom den allmäna prostatautredning.

Behandling

Antibiotikabehandling i minst tre veckor. Eventuellt NSAID.