04 July, 2020

Förhudsinflammation

(Balanit)

Definition

Infektion under förhuden.

Orsak(-er)

Orsaken är ofta en svampinfektion av jästsvampen candida albicans.
Förekommer ibland hos diabetiker men också hos personer med hudsjukdomen psoriasis.

Symtom

Rodnad slemhinna med beläggning. Ofta förträngning av förhuden.

Behandling

Spola med ljummet kranvatten eller fysiologisk koksaltslösning flera gånger dagligen till dess rodnad och svullnad avtagit. Man kan också behandla med kräm innehållande hydrokortison och mikonazol 2 ggr dagl i några dagar till dess klådan avtagit, sedan kräm endast innehållande mikonazol. Hos gossar kan ljummet sittbad vara att föredra. Man kan också prova med att hålla igen den yttersta delen av förhuden några sekunder i samband med vattenkastning.
Eventuell förhudsförträngning i efterförloppet åtgärdas kirurgiskt.
Akut omskärelse av förhuden får inte göras hos småpojkar med förhudsinflammation. Detta görs först vid behov efter utläkning.
Om det kommer varig sekretion från förhuden hos vuxen måste man utesluta peniscancer.