12 August, 2020

Förhudsförträngning hos vuxna

(Phimosis/Paraphimosis.)

Definition

Phimosis: Oförmåga att dra tillbaka förhuden.
Paraphimosis: Då trång förhud dragits tillbaka och ej med lätthet går att återföra över ollonet.

Orsak(-er)

Phimosis: Normaltillstånd under de första levnadsåren.
Hos vuxna i regel efter upprepade sprickbildningar efter erektion, vid samlag eller efter onani.

Symtom

Smärtor vid samlag eller oförmåga att genomföra samlag.
Ibland vattenkastningsproblem.
Diabetiker har ofta förenat med infektion.
Som komplikation kan paraphimosis uppträda. Vid detta tillstånd fastnar den trånga förhuden bakom ollonet som då i sin tur hotas av nedsatt blodförsörjning.

Behandling

Sanera eventuell infektion, se avsnittet Förhudsinflammation.
Vid fortsatta besvär, remiss till kirurg för omskärelse.
Vid paraphimosis (se ovan) måste patienten behandlas akut genom att man kraftfullt drar fram förhuden över ollonet. Går inte detta måste man be kirurg göra ett snitt genom förhuden på ovansidan.
Beträffande gossebarn avvaktar man med behandling under de första levnadsåren.

Övrigt

Se även Förhudsförträngning i kapitlet Barnsjukdomar.