06 July, 2020

Bitestikelinflammation

(Epididymit)

Definition

Inflammation i bitestikeln.

Orsak(-er)

Infektion av bakterier från urinvägarna, i synnerhet hos äldre män om det finns ett hinder i sädesledarna.
Komplikation till annan infektion, t ex klamydia(ffa hos yngre män) eller mer sällan gonorré.
Mycket vanligt hos patienter som ständigt måste ha urinblåsekateter.

Symtom

Svullnad och rodnad av ena punghalvan. Temperaturstegring. Ibland besvär som vid nedre urinvägsinfektion.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbilden. Vid behov görs en undersökning med ultraljud.

Alternativa överväganden

Roterad, vriden testikel med eventuell åtstramning av blodkärlen (testistorsion). Ett annat alternativt övervgägande kan vara tumör i testikeln.

Behandling

Kirurgmottagning kontaktas omedelbart vid minsta misstanke om roterad testikel.
Yngre män får antibiotika, t ex doxycyklin.
Män över 50 år får antibiotika av typ kinolon. Behandlingen sker under minst 3 veckors tid. Patienten bör använda suspensoar.
Smärtstillande behandling med antiinflammatoriska preparat t ex NSAID kan vara av värde. Efter 2månader görs en ny kontrollundersökning av testikel och bitestikel. Vid upprepade bitestikelinflammationer kan kirurgisk borttagande av sädessträngen övervägas.