04 July, 2020

Akut inflammation i prostata och sädesblåsor

(Akut prostatit / Akut prostatavesiculit)

Definition

Akut bakteriell inflammation i prostata och sädesblåsor.

Orsak(-er)

Nedre urinvägsinfektion.

Symtom

Någon typ av vattenkastningssmärta förekommer. Smärtor i
penistoppen och/eller vattenkastningssveda och urinträngningar. Blod i urinen (hematuri) och blod i sperma (Hematospermi) kan förekomma. Vattenkastningssvårigheter med nedsatt urinflöde. Eventuellt urinstämma. Om samtidig feber misstänks att patienten även har en övre urinvägsinfektion.

Status

Ofta påverkad patient. Vid undersökning är prostatakörteln kraftigt ömmande och med en mjuk, ”degig” konsistens.

Alternativa överväganden

Prostatitliknande besvär. Kronisk prostatainflammation.

Utredning

Urinsticka eller sediment. Urinodling. Eventuellt mäts kvarstående mängd urin i blåsan efter blåsan tömts på vanligt sätt (residualurinmätning).
PSA är nästan alltid förhöjt och PSA stegringen kan bestå i månader efter avslutad behandling.

Behandling

Antibiotikabehandling t ex ciprofloxacin. Eventuellt ges även NSAID.