Äggvita i urinen

(Proteinuri. Albuminuri)

Definition

Den normala utsöndringen av proteiner (äggvita) i urinen är 30 mg. Cirka hälften av de utsöndrade äggvitan utgörs av albumin.
Gränsvärden för albuminutsöndring:
Normalt:

 • under 20 mg/l
 • under 20 1/µg/min
 • under 30 mg/24 tim

Mikroalbuminuri:

 • 30-300 mg/l
 • 20-200 1/µg/min
 • 30-300 mg/24 tim

Proteinuri, lätt:

 • över 300 mg/l
 • över 200 1/µg/min
 • 300 mg-2 g/24 tim, (gräns för nefropati).

Proteinuri, moderat:

 • 2-5 g/24 tim (nefrotiskt syndrom över 3g/24 tim).

Proteinuri, stor:

 • över 5 g/24 tim

Orsak(-er)

Äggvita i urinen kan vara en normal företeelse utan praktisk betydelse.
Övergående tillfällig äggvita i urinen ses vid urinvägsinfektion, feber, sviktande hjärta och vid uttalad fysisk ansträngning.
Vid bestående förekomst av äggvita i urinen kan man misstänka njurbäckeninflammation. Samtidigt brukar då patienten ha blod i urinen.
Äggvita i urinen kan också orsakas av njurskador vid diabetes, s k njurartärstenos, elakartat högt blodtryck (malign hypertoni), cystnjurar, avflödeshinder för urin t ex njursten, m fl sjukdomstillstånd.

Symtom

Första tecknet brukar vara skummande urin.
Andra tecken på stor proteinuri är svullnader av kroppen som i sin tur kan vara en del av ett större njurproblem (nefrotiskt syndrom).

Diagnos

Diagnosen Mikroalbuminuri och Proteinuri (Äggvita i urinen) kan ställas först efter konstateraande av minst 2 positiva prover under en 2-6 månadersperiod.

Utredning

Upprepade urinprover där man kontrollerar förekomst av U-äggvita, och med urinstickor kontrolleras om urinen innehåller mikroalbuminuri, röda blodkroppar, vita blodkroppar eller bakterier (nitrit). Stickor för U-äggvita upptäcker ffa albumin med en nedre gräns av 100-300mg/l. För att upptäcka mikroäggvita krävs särskilda stickor.
Dessutom kontrolleras blodvärde (Hb), snabbsänka (CRP), sänka (SR), plasma-blodsocker, kolesterol, blodtryck och saltbalansprover.
I blodet kontrolleras dessutom albumin och S-cystatin C för att få ett utgångsvärde gällande njurfunktionen.
Njurfunktionsprovet S-kreatinin eller Kreatininclearence, ett prov som används vid uppföljning av njurfunktionen.
Man lyssnar också efter eventuella biljud i njurartärerna.

Det kan också bli aktuellt att i blodet göra en noggrannare analys av olika äggviteämnen med hjälp av en s k elfores.
Iohexolclearance är referensmetod och den bästa metoden för att få reda på nivån på njurfunktionen.
För beräkning av kreatininclearance kan följande formler användas:
Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kilo / S-Kretinin mmol/l.
Kvinnor: 1,04 x (140-ålder) x vikt i kilo / S-Kretinin mmol/l.
Vid misstanke om njurinflammation (nefrit) tas sk vasculitprov (p-ANCA).

Behandling

I första hand behandlas grundorsaken till förekomsten av äggvitan i urinen. Äggviteläckaget måste minskas för att spara njurarna.
Blodtrycket behandlas med målet 125/75mmHg. Man kan använda ACE-hämmare och/eller s k angiotensin II-receptorhämmare. Denna behandling övervägs även vid normalt blodtryck.
Sk loopdiuretika ges då patienten samlar på sig en onormalt stor mängd vätska (vätskeretention).
Socker- och blodfettsnivåer måste normaliseras. Behandlingsmål: HbA1C under 5mmol/l, Kolesterol under 4,5mmol/l och LDL under 2,5mmol/l.
Totalt rökstopp gäller!
Vid serumkreatininnivåer över 200mmol/l bör samråd ske med specialist i njurmedicin.
Har patienten svullnad i kroppen, äggvita i urinen (över 3,5 g/dygn), för lite albumin i blodet och förhöjda blodfetter, måste man misstänka ett s k nefrotiskt syndrom och patienten bör då kontrolleras av specialist i njurmedicin.

Uppdaterad: 2017

7 Kommentarer

 1. Kajsa skriver:

  För 4-5 veckor sedan fick jag sveda o täta urinträngningar. Ingen feber. Jag drack salviathe och citronvatten, cirka 2-3 liter om dagen. Blev bättre. Men jag har fortfarande en stinkande frän urin. Sveda när jag kissar och urinen är ofta mörk grumlig och skummig. Nu börjar jag koppla mitt svullna underben och artrosvärken till dessa problem. Jag tror inte jag har feber men är ofta trött. Har genomgått en hysterektomi 2014 och blöder inte längre. Jag är frisk för övrigt (tror jag). Jag brukar inte känna efter men jag skäms att gå på toa då det luktar ”gammal tant” när jag varit där.

 2. Roberta skriver:

  Hej
  Jag har en fråga. Min sambo har nu märkt att efter han har kissat kommer det lite blod. Vad kan det vara? Fast han har inte ont när han kissar, alltså allt känns normalt, förutom att det synes lite blod.

  • Åke! skriver:

   Behöver inte vara något alls. Spräckt blodkärl, kissat ut en sten utan att veta om det. Men läkare ska ALLTID uppsökas ändå för att utesluta sjukdomar som t.ex blåscancer eller njursvikt osv osv. Man får lämna ett kisseprov på vårdcentralen så mäter de om det finns äggvita i urinen. Sen brukar man få gå till en urolog för att kontrollera urinblåsan.

 3. Emelie skriver:

  Hej! Jag trodde jag hade urinvägsinfektion för några veckor sedan. Vi åkte till sjukhuset för att kolla och de sa att de inte var något fel men hon sa att jag har lite äggvita i urinen och sedan så sa hon inget mer förutom att hon frågade om jag hade haft någon sjukdom och jag svarade nej. Men jag skulle jättegärna vilja veta vad det betyder att man har äggvita i urinen.

  • hejsan skriver:

   hej min vän. Hur mår du? Tänkte kolla hur långt har du gått med undersökningarna? Jag tror jag har samma problem.

 4. Isam skriver:

  hej, jag läste det som står och det var intersanat för mig.. jag behöver er hjälp och jag ska förklara och hoppas att ni förstår vad jag skriver för att min svenska inte så himla bra, och hoppas att jag får det hjälp som behövs av er..
  jag blev sullnad nästan sex gånger genom sex månader och varje gång det händer mig jag vänder mig till vårdcentral eller östrasjukhset.. men de kunde inte se något fel på mig. det tog testblod massa gånger plus urin men de kunde inte se något fel. bara en gång de såg att jag hade njurinfalmtion sen det blev normal..
  så jag kännde mig besviken och gav upp med att få hjälp. fast det gör mig väldig orolig. så jag började kolla vad jag har för ploblem själv tills jag läste det som står här och jag ser att allt stämmer i min situation. så jag tror att albumin går ut genom urinen och att min protine i kroppen går inte sin rätt väg till blodet så den går i urinen.
  täcken är att när jag kissar det blir många små vita bobblur i urinen. skum
  och jag blir svullnad ock svider i kroppen och svullnaden blir mest i mina fott och händer. men sista gången det har hänt med mig det var värst. för att jag drack mycket protine för att träna. då blev jag svullen i åtta dagar nästan fast det brukade svullnaden försvinna efter fyra dagar men inte det här gången efter jag drack protine. och det flyttade i min rompa och ben och när jag känner på svullnaden det känns som västska och jag blir mycket varmt och svider,,
  så jag blev mycket trött på det här och jag vill har rätt hjälp så det känns som att ni ända som kan hjälpa mig . råda mig på något sätt kanské träffa er. eller prata med er, snälla snälla snälla ,, tack så jätte mycket

  • Susanne skriver:

   Hej Isam. Det låter som du har det jobbigt och behöver träffa någon som förtår dig och dina problem. Om du inte tycker att vårdcentralen som du går till lyssnar på dig tycker jag att du går till en annan läkarmottagning, du får titta i telefonkatalogen eller googla för att hitta någon nära dig. PrivatMedicin.se är enbart en webbplats och vi har ingen läkarmottagning knuten till den. Jag tog bort ditt mobilnummer i ditt inlägg, du kanske inte vill att alla andra skall kunna se det. Så ring nu någon annan läkarmottagning och beställ tid, kanske vore det bra att ha med en tolk om du känner att det är svårt att förstå. Lycka till Mvh webbredaktören.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.