09 July, 2020

Smärta

Definition

”Smärta” är en obehaglig upplevelse, såväl beröringsmässigt (sensorisk) som känslomässigt. Smärtan är oftast förenad med en verklig eller hotande skada i kroppens vävnader.
Smärtan är alltid påverkad av upplevelsen av smärtan.
Enligt definitionen innebär den känslomässiga delen att en individ har ont om denne känner sig ha det!!
Smärta delas upp i:
Nociceptiv smärta. Uppstår då kroppens vävnader och dess känselorgan (nociceptorer) påverkas.
Akut nociceptiv smärta t ex vid slag på tummen, stukning av fotled eller vid en brännskada.
Långvarig nociceptiv smärta: smärta som varar i mer än 3 månader. Exempel på sådana smärttillstånd är fibromyalgi, kronisk ledgångsreumatism (RA), broskförslitning (artros), cancer.
Neurologisk smärta uppstår då nerver i kroppen påverkas. Påverkan sker ffa vid beröring, kyla, värme, smärta. Exempel på neurogen smärta är smärtan vid t.ex. herpesvirus-sjukdom och vid smärta i ansiktsnerven (trigeminusneuralgi).
Psykiskt smärta är när en psykisk störning funnits innan smärtans uppkomst. I all smärta finns dock en betydande psykisk komponent i varierande grad!
Somatoformt smärtsyndrom: När övervägande psykiska faktorer förklarar smärtan och det då det inte handlar om psykisk sjukdom t ex psykos. Smärtan har här tagit över tillvaron för patient och anhöriga.

Behandling

Principen för smärtbehandling är att koncentrera sig på smärttypen snarare än på diagnosen!
Aktuell smärttyp behandlas fullt ut innan ny behandlingsform prövas.