07 July, 2020

Psykogen smärta

 

De olika typerna av psykiskt orsakad smärta behandlas i respektive avsnitt i boken PM Praktisk Medicin: Se avsnitten Depression, Ångest, Odifferentierat somatoformt syndrom respektive Somatiseringssyndrom i kapitlet Psykiska sjukdomar! 

 

Definition:

Den psykiska störningen/belastningen har föregått smärtsyndromet. I all smärta finns dock en mycket betydande psykisk komponent.

 

Orsak:

Ångest, depression (atypisk depression kan presentera sig primärt med enbart smärta), olöst sorg, psykos. Hjärnan registrerar känslor av nedstämdhet och sorg på liknande sätt som den registrerar upplevelsen av fysisk smärta.

 

Behandling

Överväg behandling med antidepressiva om smärtlindring ej nås med adekvat smärtstillning. Depression och ångest förstärker påtagligt smärta och skall behandlas. Psykiaterkontakt vid behov.