04 July, 2020

Akut nociceptiv smärta.

ICD-10

Orsak:

Vävnadsdestruktion. I varierande grad ingår inflammatoriska-, emotionella och stressfysiologiska komponenter.

Symtom:

Initialt distinkt lokaliserad. Övergår ofta i mer diffus värk. Inflammatorisk komponent ger pulserande smärta. Emotionell komponent ger rädsla, ökad värk.Stressfysiologiska reaktioner ger hjärtklappning, svettning, blodtrycksändring, ev. svimning mm

Behandling

Behandla kraftfullt alla symtom!

Analgetika i fulldos under en period. Ej ”vid behov”. Emotionella- och stressfysiologiska reaktioner behandlas v b med bensodiazepin, sömnmedel, β- blockerare etc.

Behandlingsperioden är kort varför man kan använda kraftfulla och fullt utverkande farmaka.

Förhållningssättet är att läkaren är aktiv och patienten mer passiv ”vårdmottagare”.

Lätt/moderat smärta: 

I första hand paracetamol. Vid inflammatorisk komponent NSAID, ev. som tillägg. Alternativ vid icke- inflammatorisk stark smärta är en svag opioid som kodein + paracetamol. Användes i begränsad tid; någon/några veckor.

OBS att kodein har oförutsägbar effekt p.g.a. skillnader i metabolisering hos upp till 8 % av populationen; endera ingen effekt eller mkt stark effekt.

Svår smärta: 

Stark opioid som oxikodon eller morfin under någon/några veckor. Basbehandling med paracetamol. Eller svag opioid som kodein + paracetamol och/eller NSAID under någon/några veckor.