03 August, 2020

Syfilis

Orsak(-er)

Bakterien Trepanema pallidum. Smittar vid sexuell kontakt. Sällsynt i Sverige.

Symtom

Till en början är sjukdomen oftast symtomlös ibland under år eller årtionden.
Så småningom får patienten förstorade lymfkörtlar i ljumskarna, oömma sår på penis under förhuden, i slidan eller vid ändtarm. Ibland feber, huvud- och ledvärk, röda utslag över kroppen.
Hjärta och hjärna kan så småningom drabbas.

Utredning

Blodprov (serologi). Eventuellt görs odling från sår.

Behandling

Antibiotika i form av injicerat prokainpenicillin (licenspreparat) två gånger med en veckas mellanrum. Injektionerna ges i muskulaturen.
Vaccin mot sjukdomen finns ej.
Anmälan görs enligt Smittskyddslagen på blankett 40018.