08 July, 2020

Hepatit C

Orsak(-er)

Virus som finns i blod. Blodsmitta är vanligast och då via sprutor eller blodtransfusion. Smittar även sexuellt.

Symtom

Ofta symtomlöst. Ibland trötthet, feber, illamående och eventuellt gulfärgning av ögonvitor och hud.
Stor risk, mer än 20%, för utveckling av leverförfettning (levercirrhos).
Risk för levercancer.

Utredning

Utredning: Blodprov; anti-HCV.

Behandling

Ofta självläkande.
Om inte läkning sker kan detta konstateras genom fortsatt höga levervärden. Patienten behandlas då med antivirala medel och interferon.
Vaccin mot sjukdomen finns ej.
Anmälan görs enligt Smittskyddslagen på blankett 40018.