03 August, 2020

Hepatit B

Orsak(-er)

Virus som finns i blod. Smitta genom blodkontakt ffa via sprutor och vid sexuell kontakt.

Symtom

Ofta symtomlöst.

Utredning

Blodprov; HBsAg, anti-HBc.

Behandling

I regel ges ingen behandling men sjukdomsförloppet följes med leverprover.
Om sjukdomen inte läker ut, ges antivirala medel och interferon.
Vaccin finns mot Hepatit B.
Anmälan görs enligt Smittskyddslagen på blankett 40018.