04 July, 2020

Hepatit A

Orsak(-er)

Virus som finns i avföringen. Smittar ffa genom förorenad mat och vatten men även vid sexuell kontakt.

Symtom

Trötthet, feber, illamående, eventuellt gulfärgning av ögonvitor och hud.

Utredning

Blodprov; anti HAV.

Behandling

Ingen behandling finns.
God prognos och läker ut av sig själv men långdraget förlopp med trötthet.
Vaccin finns mot hepatit A..
Anmälan skall göras enligt Smittskyddslagen på blankett 40018.