11 August, 2020

Amöbainfektion

Orsak(-er)

Amöbor som Giardia intestinalis (kallas också Gardia lamblia) och Entamöba histolytika. Dessa amöbor finns i tarmkanalen. Smittar genom förorenat vatten eller mat.
Smittar också i samband med sexuella aktiviteter om personerna har kontakt mellan mun och ändtarmsöppning (oral-anal kontakt).

Symtom

Ont i magen, gaser, diareer. Eventuellt ledvärk.

Utredning

Utredning: Avföringsprov.

Behandling

Metronidazol ges peroralt. OBS! Preparatet är klassat tillhörande kategori B2 resp. B3 vid graviditet.
Anmälan görs enligt Smittskyddslagen på blankett 40018.
Vaccin mot sjukdomen finns ej.