22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Vita fingrar

(Morbus Raynaud / Raynauds syndrom)

Definition

Kramp i fingrarnas blodkärl med vitnande fingrar (ej tummen) som följd.
Efter krampen brukar det följa en fas där blodkärlen vidgar sig och fingrarna blir röda och varma.

Orsak(-er)

Ärftlighet finns. Annars okänd orsak.
Primär form: Drabbar framför allt kvinnor och efter puberteten.
Sekundära former: Skada av vibrerande verktyg är vanligast. Dessutom ser man besvären i samband med arterioskleros, skalenussyndrom, TOS, sklerodermi, SLE, tidigare köldskada, förhöjt antal röda blodkroppar, låg ämnesomsättning, exponering för vinylklorid, leukemi, Ehlers-Danlos syndrom som är en bindvävssjukdom med bl a överrörlighet i leder.
Bidragande faktorer: Kyla, rökning, stress, läkemedel som t ex betablockerare, ergotaminpreparat.

Symtom

Anfallsvis vita fingrar eller fingertoppar i samband med stress eller kyla, åtföljt av värmeökning i fingrarna. Även tår kan drabbas liksom näsa, öra.
Primär form drabbar ffa unga människor ffa. kvinnor efter puberteten.
Sekundär form drabbar patienter i vuxen ålder.

Status

Normala förhållanden mellan attackerna. Kontrollera funktion i handledspulsar. Detta görs lättast med ett test som kallas Allens test.
Blodkärl skall avlyssnas vid misstanke om att blodkärl är sammanpressade.

Alternativa överväganden

Blodflödesrubbning i armen. Bindvävssjukdomar som SLE, sklerodermi m fl.

Utredning

Beträffande primära formen är diagnosen klinisk.
Beträffande sekundära former:
Sjukdomshistoria, inklusive yrkesexposition.
Sänka (SR) och ANA (Antinukleära antikroppar) vid misstanke om bindvävssjukdom. Vid sjukdomen sklerodermi finns nästa alltid symtom som vid Mb Raynaud. Sänkan är då normal men är förhöjd vid flera andra bindvävssjukdomar.
Vid misstanke om armförlamning (skalenussyndrom) eller TOS görs Roos test och eventuellt röntgen av halsrygg med frågeställningen ”extra revben”?
Blodvärde (Hb) kontrolleras vid misstanke om blodsjukdomen polycytemi. Ämnesomsättningsprover (T4, TSH) tas vid misstanke om låg ämnesomsättning.
Röntgen av halsryggraden kan bli aktuell med frågeställning ”extra revben?”

Behandling

Undvik kyla. Sluta röka.
Undvik motorsåg och andra vibrerande verktyg! Använd handvärmare inuti vanten/handsken. Dessa finns att köpa sportaffärer.
Var försiktig med koffein.
Minska stressen!
Eventuell pågående medicinering med betablockerare eller ergotamin omprövas.
Kalciumblockeraren nifedipin 5-10 mg kan ges cirka 30 minuter före köldexposition. 1 %-ig nitroglycerinkräm kan provas, förskrivs som extemporeberedning.
Försiktighet vad gäller fingerringar med tanke på risken för svullnad av fingret.
Anpassat arbete.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom