02 August, 2020

Urledvridning av armbågsleden hos barn

(Pigluxation)

Definition

Godartad urledvridning av armbågsleden hos barn.

Orsak(-er)

Dragning i armens längdriktning. Klassiskt uppstår skadan genom att lyfta upp ett barn från marken genom att dra i barnets arm.

Symtom

Barnet har ingen rörelseförmåga i armbågsleden. Underarmen hålls lätt inåtvriden och hängande intill kroppen.

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen har begränsat värde eftersom benkärnorna ej är färdigutvecklade och inte heller kalkhaltiga i den aktuella åldersgruppen.

Behandling

Armen kan oftast lätt dras rätt genom att böja armbågen till 90 grader. Undersökarens tumme hålls över strålbenets ände (capitulum radii). Med en snabb utåtvridning (supination) av underarmen kan ett snäpp då höras och kännas, ledhuvudet sitter på rätt plats och patienten upplever omedelbar symtomfrihet.
Relativt snart efter denna åtgärd börjar barnet att använda sin arm igen.
Glöm inte att lugna den ofta olyckliga föräldern genom att informera om att det inte krävs något övervåld för att orsaka en ”pigluxation”.