04 July, 2020

Tumbasartros

(CMC-1-ledsartros)

Definition

Förstört ledbrosk (artros) i led mellan mellanhandens ben och tummens första ben (carpometacarpalled 1).

Orsak(-er)

Drabbar oftast kvinnor.
Ålder, vanligare hos äldre.
Ibland ärflig orsak.
Ibland efter flitigt användande av tumme (frisör, massör m fl).
Efter frakturer.

Symtom

Ofta värk i båda tumlederna. Besvärens intensitet kan variera.
Svårt att greppa med kraft.

Status

Ömhet över leden vid tryck. Smärta då stabiliteten i leden testas och då benen förskjuts i sidled. Dessutom upplever patienten smärta då man trycker i tummens längsriktning.
Svullen led. Nedsatt kraft i tum-pekfingergrepp p g a smärta. Nedsatt maximalt avstånd tumme-lillfinger vid maximal fingerspretning. Jämför båda händer!

Utredning

Klinisk undersökning + röntgen.

Behandling

Paracetamol ges vid behov.
Eventuellt kortisoninjektion i leden.
Stödjebandage (ortos).
Eventuellt kontakt med arbetsterapeut.
Ortopedremiss där klassiska åtgärden är steloperation eller senplastik eller inopererade av silikon- eller metallproteser. Nyare terapi är inoperation av biomaterial där inväxt av nya broskceller stabiliserar leden. Operation blir aktuellt ffa mot vilovärk då det är denna som främst kan åtgärdas.
Fortsatt arbete ändrar ej prognos eller sjukdomsförlopp!